English

Jobrelateret engelsk, basis

Har du brug for et større engelsk ordforråd, og befinder du dig indimellem i en (arbejds)situation, hvor du skal tale engelsk?

Du lærer at anvende engelsk i typiske og basale situationer, så du kan udføre dine daglige arbejdsopgaver og bruge sproget mere spontant. Vi har fokus på, at du opnår erhvervs- og fagtermer, som er relevante i dit job og din branche, men også på, at du kan begå dig i hverdagssituationer.

I løbet af kurset opnår du et niveau i engelsk, hvor du kan forvente at bruge sproget situationsbestemt i forhold til branche, målgruppe, sted og medie.

Indhold

  • Forventningsafstemning
  • Sproglig selvtillid
  • Kulturforståelse
  • Oplæg fra deltagere om selvvalgte emner
  • Præsentationer
  • Grammatik

Kurset foregår på engelsk, men vores underviser forklarer sig på dansk, når det er nødvendigt. Sværhedsgraden tilpasses i høj grad efter deltagernes niveau.

Kurset indgår i følgende kursuspakke


Udbytte

På 'Jobrelateret engelsk, basis' får du opdateret de grundlæggende sprogkundskaber, så du får en større sproglig selvtillid. Dette sker bl.a. gennem øvelser i udtale, oplæsning, grammatik, referat af tekster, korrespondance og individuelle præsentationer tilrettelagt i forhold til det basale ordforråd. Du får feedback og vejledning på dine fokusområder for at sikre det størst mulige udbytte af kurset.

Målgruppe

'Jobrelateret engelsk, basis' er til dig, der ønsker at forbedre dit grundlæggende engelsk. Du taler og forstår engelsk og skal i mindre grad bruge sproget aktivt i forbindelse med job eller lignende.

Unikt kursus for ledige
Kurset ligger på den nationale positivliste, og oplagt for dig, som er ledig, at inkludere i din 6 ugers jobrettede uddannelse. Tal med din sagsbehandler for at tilmelde dig kurset eller kontakt vores kursussekretær.

Se alle vores kurser på den nationale positivliste her

Forudsætninger

For at kunne deltage på 'Jobrelateret engelsk, basis' skal du have engelskkundskaber svarende til folkeskolens afgangsniveau eller handelsskolens niveau F. Du taler og forstår engelsk, men du bruger det ikke aktivt i hverdagen eller har måske ikke brugt det i en årrække i jobsituationer.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 960,00
Højtuddannet: kr. 2.700,75

Underviser

Roy Sørensen

Roy Sørensen er uddannet cand. mag. i engelsk og tysk, og har derudover en diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Han underviser i engelsk, tysk, Intensive Danish for Foreigners, Offentlig Administration og på lægesekretæruddannelsen.

Roy har undervist siden 1999, heraf de sidste 11 år på Tietgen. Før det underviste han primært i engelsk og tysk hos et privat, landsdækkende konsulentfirma, hvor han fungerede som tovholder på Fyn. Roy har undervist talrige firmaer og endnu flere kursister i alt fra individuelle terminologier over grammatik til kulturforståelse. I undervisningen inddrager han naturligvis sin erfaring fra Tietgen såvel som fra sine år i det private erhvervsliv.

Roy Sørensen