English

5S optimering i administrationen

Lær at anvende 5S til optimering af de administrative processer og arbejdsgange.

På dette intensive kursus lærer du at analysere administrative arbejdsgange som grundlag for det videre Lean-arbejde, og du får styr på, hvordan du planlægger og gennemfører et 5S forløb.

Indhold

  • analyse af administrative arbejdsgange
  • planlægning og gennemførelse af optimeringsproces for den administrative funktion ved brug af Lean-værktøjet 5S.

Udbytte

Med baggrund i Lean-værktøjet 5S lærer du at planlægge, gennemføre og evaluere en optimeringsproces ved hjælp af værktøjet.

Du vil i samarbejde med andre kunne udføre en optimeringsproces i din egen hverdag.

Målgruppe

Kurset henvender sig bredt til at alle, der ønsker at indføre Lean i administrationen.

Forudsætninger

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage i kurset '5S optimering i administrationen'.  


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 128,00
Højtuddannet: kr. 724,15