English

Lean-kortlægning af værdistrøm

Lær at kortlægge værdistrømme og arbejde med værdistrømsanalyser.

En værdistrømsanalyse er en lean-metode, hvor man analyserer det arbejdsflow, der beskriver alle aktiviteter fra start til slut i processen. Alle værdiskabende og ikke-værdiskabende aktiviteter kortlægges, så du får et overblik over, du kan arbejde ud fra når du skal effektivisere. Formålet med en værdistrømsanalyse er nemlig at identificere spild og så efterfølgende kigge på hvor man kan stramme flowet op, så man bliver mere effektiv.

På 'Lean-kortlægning af værdistrøm' dykker vi ned i værdistrømsanalyser i administrationen. Du får en grundlæggende forståelse for værdistrømanalyser og hvordan du kan bruge metoden i din egen virksomhed. Du bliver klogere på hvordan du kan lave en værdistrømsanalyse af arbejdsopgaver i din virksomhed med henblik på at blive mere effektiv. Du får praktisk erfaring med lean-metoden, så du efterfølgende kan bruge den når du kommer hjem i din virksomhed.

Undervisningen vil veksle mellem undervisning, diskussioner og praktiske øvelser, så du får mere hands-on erfaring med fx at kortlægge aktiviteter.

Indhold

  • Viden om værdistrømanalysens faser
  • Kortlægge værdistrømme inden for egne administrative arbejdsfunktioner - dvs. du lærer at beskrive hver eneste arbejdsopgave fra en opgave stilles og frem til den er løst.
  • Du lærer herefter at anvende metoder fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesser.
  • Foreslå indsatsområder, der er velegnede til optimering

Kurset indgår i følgende kursusforløb

Udbytte

Du kommer hjem i din virksomhed med metoder til effektivisering og en detaljeret kortlægning af et arbejdsflow fra din egen virksomhed, som du har valgt. Her har du fundet områder, hvor din virksomhed kan effektivisere og skære spild fra.

Du lærer at kortlægge værdistrømme og i samarbejde med andre anvende metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af administrative arbejdsprocesser. Med baggrund i de processer, som varer, viden, serviceopgaver eller informationer gennemløber, kan du foreslå indsatsområder, der er velegnede til optimering.

Målgruppe

Kurset i 'Lean-kortlægning af værdistrøm' henvender sig til dig, der har mange administrative arbejdsopgaver og som ønsker at blive mere effektiv i dit arbejde. Du kan fx arbejde i administration, service, logistik eller lign.

Unikt kursus for ledige
Kurset ligger på den nationale positivliste, og oplagt for dig, som er ledig, at inkludere i din 6 ugers jobrettede uddannelse. Tal med din sagsbehandler for at tilmelde dig kurset eller kontakt vores kursussekretær.

Se alle vores kurser på den nationale positivliste her

Forudsætninger

Kurset i 'Lean-kortlægning af værdistrøm' kræver ingen forudsætninger, men det er en fordel, hvis du har interesse i at dykke ned i dine arbejdsopgaver og finde ud af hvilke opgaver, der kan løses smartere eller hurtigere. 


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 256,00
Højtuddannet: kr. 1.218,30