English

Håndtering af personoplysninger

Bliv klogere på GDPR og få indblik i, hvad EU's persondataforordning betyder for din virksomhed - herunder hvordan du sikrer din virksomhed i praksis.

På kurset 'Håndtering af personoplysninger' gennemgår vi de vigtigste områder i persondataforordningen på baggrund af cases og praktiske problemstillinger. Du vil komme til at arbejde med din virksomheds håndtering af personfølsomme data og hvilke procedurer, der skal ændres.

På 'Håndtering af personoplysninger' arbejder du med og forholder dig til de regler og retningslinjer, som du skal overholde, hvis du indsamler personoplysninger på fx Facebook, Twitter, YouTube, blogs eller din hjemmeside.

Få indblik i kravet til en databeskyttelsesansvarlig (DPO), og om din virksomhed kan undlade at udpege en intern DPO.

Indhold

På dette 2 dages kursus om EU's persondataforordning og persondataloven arbejder vi med flg. emner:

  • Overordnet introduktion til persondataloven (baggrund, anvendelsesområde og systematik)
  • Regler for indsamling og registrering af personoplysninger (generelle principper for behandling af personoplysninger)
  • Udarbejdelse af konsekvensanalyse
  • DPO'ens funktionsområde 
  • Typer af oplysninger (følsomme og ikke-følsomme oplysninger)
  • Rettigheder for den registrerede person (oplysningspligt, indsigtsret og indsigelsesret)

Udbytte

Du lærer at behandle personfølsomme oplysninger i overensstemmelse med EU's nye persondataforordning og får indsigt i reglerne og kravene i persondataforordningen og dermed også et overblik over hvilke processer, du skal hjem og arbejde med.

Målgruppe

Kurset 'Håndtering af personoplysninger' er for dig, der sidder med it- og informationssikkerhed eller for dig, som er administrativ medarbejder med kundekontakt. Indholdet er ikke branchespecifikt og alle, som arbejder med personfølsomme data, kan deltage.

Unikt kursus for ledige
Kurset ligger på den nationale positivliste, og oplagt for dig, som er ledig, at inkludere i din 6 ugers jobrettede uddannelse. Tal med din sagsbehandler for at tilmelde dig kurset eller kontakt vores kursussekretær.

Se alle vores kurser på den nationale positivliste her

Forudsætninger

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at kunne deltage på 'Håndtering af personoplysninger'.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 384,00
Højtuddannet: kr. 1.218,30