English

Præsentation af tal i regneark - online

Excel-trin 3: Lær at oprette og redigere diagrammer i Excel og at benytte andre faciliteter til præsentation af regnearksdata.

'Præsentation af tal i regneark - online' er trin 3 af 7 Excel-kurser for dig, der vil blive bedre til at arbejde med tabeller og store datamængder i Excel. Trinene tager dig fra begynder til superbruger.

På kurset 'Præsentation af tal i regneark - online' lærer du at oprette diagrammer på baggrund af dine data og at anvende betinget formatering. Du arbejder desuden med tabeller og formaterings- og filtreringsfaciliteter til præsentation af data.

Indhold

  • Betinget formatering
  • Tabeller
  • Subtotaler
  • Minidiagrammer
  • Diagrammer

Kurset er Excel-trin 3 ud af 7. Læs mere om Excel-trinene her.

Programversion

Undervisningen tager udgangspunkt i Excel 2016, så så kurset kræver denne version eller nyere. Alle onlinekurser afvikles via vores læringsportalen Canvas, og vi anbefaler, at du bruger Google Chrome til at åbne og arbejde i portalen.

Udbytte

Du lærer at oprette, formatere og redigere forskellige diagramtyper samt at vælge en egnet diagramtype til præsentation af de aktuelle data. Og du arbejder med regnearkets tabel med tilhørende faciliteter til udtræk og formatering af relevante data.

Herudover arbejder du med subtotaler samt betinget formatering, som muliggør, at værdier kan farvegradueres samt at bestemte data, fx værdier over gennemsnit eller værdier over/under en grænseværdi kan præsenteres med bestemte farver.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som skal i gang med at arbejde med regneark eller som arbejder med indtastning og redigering af en virksomheds regneark og ønsker større forståelse for sammenhængene i programmet samt dets muligheder.

Forudsætninger

Det kræver ingen særlig forudsætninger at deltage på 'Præsentation af tal i regneark'. Det kan dog øge dit kursusudbytte, hvis du har taget kurset på Excel-trin 1: Oprette og anvende regneark og Exel-trin 2Regneark til beregninger og præsentation - eller hvis du har et grundlæggende kendskab til oprettelse af enkle regneark.

Som deltager på et onlinekursus er det en forudsætning, at du kan gå på internettet og finde vores online læringsportal via det link du har fået ved tilmelding.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 192,00
Højtuddannet: kr. 690,25