English

Regneark til statistik - online

Excel-trin 7 (superbruger): På dette kursus lærer du at anvende statistiske funktioner i Excel til præsentation, synliggørelse og analyse af data af interesse i virksomheden.

'Regneark til statistik - online' er trin 7 af 7 Excel-kurser for dig, der vil blive bedre til at arbejde med tabeller og store datamængder i Excel. Trinene tager dig fra begynder til superbruger.

På dette kursus lærer du at anvende statistiske funktioner i Excel til præsentation, synliggørelse og analyse af data af interesse i virksomheden.

Indhold

Du lærer, at bruge Danmarks Statistiks statistikbank for søgning på statistisk viden om diverse globale og lokale forhold (kvantitative data)

 • Teoretisk statistik
 • Deskriptiv (beskrivende) statistik 
 • Anvendelse af dele af Analysis Toolpak bl.a. histogram og regressionsanalyse
 • Sandsynlighedsberegninger
 • Stikprøveberegninger og kombinatorik
 • Sandsynlighedsberegninger vha. hypergeometrisk fordeling
 • Usikkerhed i statistikberegninger (spredning og varians)
 • Normalfordeling af udfaldsrum
 • Scenariestyring
 • Målsøgning
 • Problemløser

Kurset er Excel-trin 7 ud af 7. Læs mere om Excel-trinene her

Programversion

På dette kursus arbejder du i Excel 2016.

Udbytte

Du lærer at anvende en del af Excels statistiske funktioner og faciliteter til brug for analyse af virksomhedens data, fx grafisk rapportering, analyser og undersøgelser og arbejder med data til synliggørelse af interessante forhold i virksomheden.

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, som har behov for at kunne lave statistiske analyser, sandsynlighedsberegne og finde løsninger på et statistisk begrundet grundlag.

Forudsætninger

Der kræves ingen forudsætninger for at kunne deltage på kurset 'Regneark til statistik'. Men vi anbefaler, at du kan anvende regneark på et niveau svarende til Excel trin 4 - kurset Design og automatisering af regneark (eller Excel videregående) og desuden har et grundlæggende kendskab til statistik og statistiske begreber.

Som deltager på et onlinekursus er det en forudsætning, at du kan gå på internettet og finde vores online læringsportal via det link du har fået ved tilmelding.Pris

Ufaglært/faglært: kr. 192,00
Højtuddannet: kr. 690,25