English

Notat- og referatteknik - online

Lær at tage hurtige notater med nye notatteknikker og bliv en effektiv referent, der leverer præcise og relevante referater.

Rollen som referent er vigtig. At mestre de mest hensigtsmæssige teknikker og kunne skelne væsentligt fra uvæsentligt er helt afgørende for referentens rolle under møder og samtaler. Alt dette lærer du på dette kursus.

Indhold

Vores online kurser indeholder typisk tekster, videoer, opgaver, quizzer, digitale tests m.m. Du følger en kursusplan, hvor det fremgår, hvad du skal læse, løse og aflevere. Du har adgang til undervisningsmaterialet døgnet rundt, så du kan studere, når det passer dig.

  • notatteknikker (bl.a. mindmap) 
  • notere det væsentligste fra møder og samtaler i forhold til opgaven og målgruppen
  • opstille og udarbejde notater og referater 
  • planlægge referattagning i forhold til mødetyper og evt. indkaldelse og dagsorden
  • rundsende og fordele referater til relevante målgrupper pr. e-mail og ved offentliggørelse på intranet, evt. på papir
  • sammenhæng som notatet eller referatet indgår i, fx sagsbehandling, ad hoc-møder, faste møder, telefonmøder og videokonference
  • betydningen af referentens aktive rolle

Husk at vælge dag ved tilmelding

Du tilmelder dig kurset her på siden og viderestilles til efteruddannelse.dk. Her skal du vælge hvilken dag du har planlagt at tage kurset før din tilmelding kan gå igennem. Spørg vores kursussekretær, hvis du er i tvivl.

Udbytte

Du kan varetage rollen som referent og udføre mindre sagsbehandling ved udførelsen af administrative funktioner.
Du får kendskab til forskellige notatteknikker og kan uddrage det væsentligste fra møder og samtaler, opstille og udarbejde notater og referater, planlægge referattagning i forhold til mødetyper og arbejde med referentens aktive rolle.

Målgruppe

Dette kursus er til dig, som har brug for at kende forskellige notatteknikker i forbindelse med referattagning og øvrig dokumentation i virksomheden.

Forudsætninger

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage i kurset 'Notat- og referatteknik - online'. 


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 256,00
Højtuddannet: kr. 1.150,50