English

Håndtering af data i it-systemer - online

Håndtering og registrering af data i virksomhedens it-systemer

På dette kursus lærer du at anvende gængse metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af data i virksomheden og at kunne beskrive virksomhedens overordnede dataflow. Du lærer at håndtere data efter gældende regler og lovgivning og kender betydningen af at anvende gyldig/ugyldige data.

Dette er et online kursus, hvor du deltager via din computer eller tablet.
Du har elektronisk adgang til alle undervisningsmaterialer i vores læringsportal, så du kan arbejde med kurset både på arbejde og hjemmefra.
Du kan altid komme i kontakt med dine undervisere via mail, videomøder eller fremmøde på skolen.

Indhold

Datahåndtering i praksis 

  • Vær hensigtsmæssig i datahåndteringen - Undgå dobbeltarbejde
  • Validitet og datavalidering
  • Indsamling og registrering af data
  • Evt. tilretning af data
  • Dataflow
  • Datahåndtering med Excel - Datavalidering i Excel
  • Overfør (genanvend) data fra et program til et andet 
  • Sikkerhed 
  • Persondataloven - Håndtering af data efter gældende regler

Kurset indgår i følgende kursusforløb


Husk at vælge dag ved tilmelding

Du tilmelder dig kurset her på siden og viderestilles til efteruddannelse.dk. Her skal du vælge hvilken dag du har planlagt at tage kurset før din tilmelding kan gå igennem. Spørg vores kursussekretær, hvis du er i tvivl.

Programversion

Microsoft Office 2016 m.fl.

Udbytte

Du lærer at arbejde med data fra virksomhedens it-system, herunder indsamling, registrering og overførsel af data, og du kan beskrive virksomhedens overordnede dataflow.

Du får større kendskab og erfaring med at arbejde i Excel. Overførsel og behandling af data foregår typisk i Excel.

Du får kendskab til vigtigheden af gyldige data og datavalidering.

Du kan håndtere og behandle data og personoplysninger i henhold til gældende lovgivning.

Målgruppe

Dette kursus henvender sig til personer, som skal arbejde med at håndtere virksomhedens data.

Forudsætninger

Du bør have kendskab til styresystemer og kontorpakken, herunder Excel.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 384,00
Højtuddannet: kr. 1.179,60