English

Forretningsforståelse og nøgletal - online

Få en bedre forståelse for din virksomheds politikker og værdier.

Det kan forekomme abstrakt, når man hører begreber som forretningsforståelse, virksomhedsmål og -politikker. På dette kursus bliver du skarpere på disse væsentlige termer.

Indhold

  • forretningsforståelse, politikker og værdigrundlag 
  • virksomhedens arbejds- og forretningsgange
  • anvende virksomhedens it-systemer, fx et ERP-system, til at finde og aflæse nøgletal for eksempelvis finansielle forhold (overskud, likviditet, egenkapital), ordrebeholdning, driftsomkostninger eller budgetafvigelser
  • lære at medvirke til at vurdere, om virksomheden anvender sine ressourcer effektivt ud fra ønsket om at optimere sine forretningsvilkår.

Husk at vælge dag ved tilmelding

Du tilmelder dig kurset her på siden og viderestilles til efteruddannelse.dk. Her skal du vælge hvilken dag du har planlagt at tage kurset før din tilmelding kan gå igennem. Spørg vores kursussekretær, hvis du er i tvivl.

Programversion

Excel 2016/C5

Udbytte

Du får viden om begreber som forretningsforståelse, politikker og værdigrundlag og kan vurdere virksomhedens reelle arbejds- og forretningsgange i forhold til disse. Efter kurset kan du benytte virksomhedens it-systemer, fx et ERP-system, til at finde og aflæse nøgletal for eksempelvis finansielle forhold (overskud, likviditet, egenkapital), ordrebeholdning, driftsomkostninger eller budgetafvigelser. På basis af disse nøgletal kan du medvirke til at vurdere, om virksomheden anvender sine ressourcer effektivt ud fra ønsket om at optimere sine forretningsvilkår.

Målgruppe

Medarbejdere, der ønsker en bedre forståelse for virksomhedens forretningsvilkår.

Forudsætninger

Ingen.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 384,00
Højtuddannet: kr. 1.150,50