English

Præsentationsteknik - online

Bliv skrap til at lave præsentationer både i store og små forsamlinger. På kurset lærer du, hvordan du laver en god præsentation med gennemslagskraft og hvordan du tilpasser din præsentation til målgruppen.

På 'Præsentationsteknik - online' lærer du at planlægge, forberede, gennemføre og evaluere en præsentation af et konkret emne eller projekt ved hjælp af hensigtmæssige præsentationsværktøjer valgt ud fra målgruppen for præsentationen.

Indhold

  • Fokus på brugen af kropssprog og mimik
  • Introduktion til værktøjer om bedre kropssprog, fremtræden, gennemslagskraft, engagement
  • Brug af humor
  • Hvordan involverer du din målgruppe i præsentationen?
  • AV-hjælpemidler til din præsentation
  • Din kommunikation i præsentationen: sprog, billedsprog og envejs
  • Evaluering efter en præsentation

Kurset foregår via vores online læringsplatform, hvor underviseren har lagt en plan for indholdet på de enkelte moduler. Her arbejder du med opgaver, videoer, quizzer, refleksion, tekst og egne tekster og får adgang til fælles konferenceundervisning med underviseren og kursets andre deltagere. 

Kurset udbydes i samarbejde med Tradium og EUC Nordvest.

Kurset indgår i følgende kursusforløb

Programversion

Kurset afvikles via vores læringsportal, og vi anbefaler, at du bruger Google Chrome til at åbne og arbejde i portalen. Det er også en god idé, at du har et tekstbehandlingsprogram, som fx Word, du kan arbejde i.

Udbytte

Du bliver trænet i selvstændigt at planlægge, forberede, gennemføre og evaluere en præsentation af et konkret emne, fx et projekt eller et vareudbud, i forhold til forskellige kundegrupper og salgssituationer samt at vælge de mest hensigtsmæssige præsentationsværktøjer til formålet.

Målgruppe

'Præsentationsteknik - online' henvender sig til dig, som gerne vil lære, hvordan et konkret emne eller et projekt præsenteres professionelt.

Forudsætninger

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at kunne deltage på kurset 'Præsentationsteknik - online'.

Som deltager på et onlinekursus forventer vi, at du kan gå på internettet og finde vores online læringsportal via det link du har fået ved tilmelding. Det er også en god idé at have et headset med mikrofon, som du kan deltage i online samtaler og diskussioner med dine medkursister.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 384,00
Højtuddannet: kr. 1.610,75