English

Kommunikation og feedback - online

Kurset har fokus på kommunikation og feedback på jobbet både med kunder, borgere og kolleger.

På 'Kommunikation og feedback' arbejder du med din egen kommunikation og bliver bevidst om, hvordan du selv kan få en samtale til at lykkes. Forløbet sætter fokus på, hvordan kropsprog, aktiv lytning, feedback og spørgeteknik har stor indflydelse på, hvordan en kommunikation forløber mellem mennesker.

Kurset foregår via vores online læringsplatform, hvor vores underviser har lagt en plan for indholdet på de enkelte moduler. Her arbejder du med opgaver, videoer, quizzer, refleksion, tekst og egne tekster og får adgang til fælles konferenceundervisning med underviseren og forløbets andre deltagere.

Indhold

  • forskellige typer spørgeteknik 
  • rammer og strategi for en samtale i forhold til samtalens formål 
  • effektiv opgave- & problemløsning 
  • aktiv lytning 
  • afkodning af kropssprog

Forløbet udbydes i samarbejde med Tradium og EUC Nordvest.

Kurset indgår i følgende kursusforløb

>> KOMMUNIKATION I DIT JOB

Programversion

Kurset afvikles via vores læringsportal, og vi anbefaler, at du bruger Google Chrome til at åbne og arbejde i portalen. Det er også en god idé, at du har et tekstbehandlingsprogram, som fx Word, du kan arbejde i.

Udbytte

Du øger din bevidsthed om, hvilke elementer kommunikation består af og vil erfare, hvordan du selv aktivt kan få samtaler med kunder, borgere og kolleger til at lykkes.

Målgruppe

Kurset 'Kommunikation og feedback' henvender sig dig, som arbejder med kommunikation på jobbet, og som ønsker viden om samtalers dynamik og betydningen af konstruktiv feedback

Forudsætninger

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage på kurset 'Kommunikation og feedback'.

Som deltager på et onlinekursus forventer vi, at du kan gå på internettet og finde vores online læringsportal via det link du har fået ved tilmelding. Det er også en god idé at have et headset med mikrofon, som du kan deltage i online samtaler og diskussioner med dine medkursister.Pris

Ufaglært/faglært: kr. 128,00
Højtuddannet: kr. 690,25