English

Bliv erhvervsfaglig student

Har du en eud eller en gammel hg? Vil du gerne bygge gymnasiale niveauer på? Så er eud15 efterfulgt af et studieår, lige det du mangler.

Bliv klar til et eux-forløb online på 15 uger

Eud15 er et onlineforløb, der bygger videre på din viden fra eud eller hg. Her får du fag på gymnasialt niveau.
Uddannelsen er for dig, der allerede har en eud eller en hg, men ønsker en eux. Efter de 15 uger fortsætter du videre på studieåret, der har en varighed på 1 år.

Efter endt eux har du mulighed for at få en læreplads indenfor butik, handel, event, kontor eller finans. Du får også adgang til at læse videre på for eksempel erhvervsakademierne.
Læs mere om eux uddannelsen her

Opstartsdato

 • 20. februar - 16. juni 2023

>> TILMELD DIG ONLINEUDDANNELSEN HER - du viderestilles til optagelse.dk

Indhold

På eud15 følger du fagene:

 • Matematik C
 • Organisation C
 • Samfundsfag C
 • Uddannelsesspecifikke fag (USF)

Vælg branche inden start

Inden du starter på eud15, skal du vælge dit uddannelsesmål, og dermed beslutte dig for, hvilken af disse retninger, du vil arbejde inden for: 

 • Butik/detail
 • Handel
 • Kontor
 • Event

Læs mere om hvad du kan blive inden for de forskellige brancher her

Adgangskrav

Adgangskrav

For at påbegynde eux 15 ugers onlineforløb, skal du have afsluttet et eud-grundforløb inden for butik/detail, handel eller event eller have en hg med fagene erhvervsøkonomi C, informationsteknologi C, dansk C, engelsk C eller salg og service C. 

Husk at vedlægge dine eksamenspapirer, når du søger om optagelse.

Optagelse

Optagelse

Du kan søge optagelse via optagelse.dk. Det gør du ved at indtaste følgende:

 • Søg ungdomsuddannelse
 • Log på
 • Opret ny ansøgning
 • Vælg uddannelsesområde: Erhvervsuddannelse
 • Markér Grundforløb 2. del
 • Vælg din uddannelse under Grundforløb 2. del - fx
  • Kontoruddannelse med speciale
 • Vælg institutionsnavn: TietgenSkolen (LER)

Når du er optaget, bliver du indkaldt via e-boks.

Økonomi og SU

SU

Hvis du er fyldt 18 år har du ret til at få SU under din uddannelse på skolen. Som elev i en virksomhed får du elevløn.

Du kan læse alt om reglerne for SU på SU.dk.

Kontakt en studievejleder

Har du spørgsmål til vores uddannelser, optagelse, adgangskrav eller andet er du velkommen til at kontakte en af vores studievejledere, eller ringe til studievejledningen på 65 45 26 29.

Connie Gehling

Studievejleder, Tietgen Business Telefon: 65 45 26 13 Mail: coge@tietgen.dk

Terese Termansen

Studievejleder, Tietgen Business Telefon: 65 45 26 15 Mail: tete@tietgen.dk

Er en onlineuddannelse noget for dig?

Vores onlineuddannelser er udviklet til dig, der ikke har tid eller mulighed for at møde op på skolen hver dag. Måske du har børn eller et deltidsjob, du gerne vil passe ved siden af. Eller måske bor du bare langt væk fra Odense og helst vil undgå transporttid frem og tilbage.

Vores onlineuddannelser er fuldtidsstudier. Som onlineelev har du ikke mødepligt, men du skal undervejs aflevere en række opgaver, deltage i webinarer og gruppearbejde. I forbindelse med eksamen vil du skulle afsætte en dag til casearbejde. Dine undervisere vil fortælle dig, hvad du skal læse, løse og aflevere uge for uge, og du vil løbende blive vurderet, så du ved, om du følger forløbet tilfredsstillende. Du kan altid komme i kontakt med dine undervisere enten via mail eller onlinevideomøder. 

Spørgsmål og svar om onlineuddannelserne

Her har vi samlet spørgsmål og svar om onlineuddannelserne. 

Hvad er en onlineuddannelse?

En onlineuddannelse på Tietgen er din mulighed for at tage grundforløb 2 online og blive klar til studieåret på eux eller klar til en elevplads i erhvervslivet. 

På Tietgen har vi forskellige onlineuddannelser, som er tilpasset din baggrund og dit mål. Hvis du fx allerede har en stx, hf eller htx, og gerne vil have en kontoruddannelse, så skal du tage . 

Onlineuddannelsen tager du via vores online læreingsportal - Tietgen Online, hvor du har dit skema og læseplan, modtager onlineundervisning og har onlinemøder med din underviser og medstuderende.

Onlineuddannelsen giver dig præcis samme niveauer som en uddannelse med klasseundervisning, og pensummet er også det samme. 

Hvilke fag skal jeg have?

Fagene på onlineuddannelserne afhænger af, om du har valgt retningen kontor, handel, butik/detail eller event. 

eus5 for studenter og eud5: Brancheskift skal du have flg. fag: 
Kontor
Virksomhedsøkonomi C + Erhvervsinformatik + uddannelsesspecifikt fag for kontoruddannelsen (USF)

Butik/detail
Virksomhedsøkonomi C + Afsætning + uddannelsesspecifikt fag for detailuddannelsen (USF)

Handel
Virksomhedsøkonomi C + Afsætning + uddannelsesspecifikt fag for handelsuddannelsen (USF)

Event
Virksomhedsøkonomi C + Afsætning + uddannelsesspecifikt fag for eventuddannelsen (USF)

 

eux15: Bliv erhvervsfaglig student skal du have flg. fag: 
Kontor
Organisation C + Matematik C + Samfundsfag C + uddannelsesspecifikt fag for kontoruddannelsen (USF)

Butik/detail
Organisation C + Matematik C + Samfundsfag C + uddannelsesspecifikt fag for detailuddannelsen (USF)

Handel
Organisation C + Matematik C + Samfundsfag C + uddannelsesspecifikt fag for handelsuddannelsen (USF)

Event
Organisation C + Matematik C + Samfundsfag C + uddannelsesspecifikt fag for eventuddannelsen (USF)

 

eud20: Ufaglært? Vil du mere? skal du have flg. fag: 
Kontor
Dansk C + Engelsk C + Virksomhedsøkonomi C + Erhvervsinformatik + uddannelsesspecifikt fag for kontoruddannelsen (USF)

Butik/detail
Dansk C + Engelsk C + Virksomhedsøkonomi C + Afsætning + uddannelsesspecifikt fag for detailuddannelsen (USF)

Handel
Dansk C + Engelsk C + Virksomhedsøkonomi C + Afsætning + uddannelsesspecifikt fag for handelsuddannelsen (USF)

Event
Dansk C + Engelsk C + Virksomhedsøkonomi C + Afsætning + uddannelsesspecifikt fag for eventuddannelsen (USF)

Hvordan foregår det online?

Undervisningen finder sted gennem vores online læringsplatform Canvas. Her ligger fagets emner og opgaver klar til dig. 
Du arbejder selvstændigt eller evt. sammen med din gruppe om opgaver, der skal afleveres. Det kræver en høj grad af selvdisciplin for at du sætter dig ind i fagets emner og løser opgaver.
Der er afleveringer hver uge. Ligesom du møder din underviser hver uge. 
Onlineuddannelserne afsluttes med eksamen i ét af dine grundfag samt dit uddannelsesspecifikt fag.

Kan jeg starte på en onlineuddannelse, hvis jeg ikke har en elevplads?

Du kan altid starte på en onlineuddannelse, også selvom du endnu ikke har fået en elevplads. 

På skolen har vi en afdeling, som støtter og vejleder dig i din jagt på en elevplads. Afdelingen hedder 'Elevpladskontoret' og her sidder mentorer og konsulenter, som kan hjælpe dig med CV og det opsøgende arbejde, der ligger i at finde en elevplads. Læs mere om Elevpladskontoret her. 

Er onlineuddannelsen på samme niveau som klasseundervisning?

Ja! På onlineuddannelserne opnår du præcis samme niveauer som med klasseundervisning, og pensummet er også det samme.

Hvilke adgangskrav er der til onlineuddannelsen?

Der er de samme adgangskrav på forløbet online, som på det traditionelle forløb. Du kan se de specifikke adgangskrav under hver uddannelse. 

Hvordan søger jeg om optagelse på en onlineuddannelse?

Du søger om optagelse på optagelse.dk.

Har du brug for vejledning i forbindelse med dit valg af uddannelse eller i forbindelse med tilmeldingen, så kan du kontakte vores studievejledere på 65 45 26 29 eller tage fat på en af vores studievejledere - dem finder du her

Møder jeg andre studerende, når jeg tager det online?

eus5 for studenter, eud5: Brancheskift og eud20: Ufaglært? Vil du mere? vil du deltage i den onlineundervisning sammen med andre studerende. Derudover vil der være gruppearbejde, hvor du sammen med dine medstuderende skal arbejde sammen om opgaver og cases. 

Er der møde- og afleveringspligt?

Du har ikke mødepligt, da du netop har fleksibiliteten til at planlægge, hvornår du vil læse. Har du brug for at snakke med en underviser, kan du sende en mail eller indkalde til videomøde (se hvornår i lektionsplanen for dit forløb).

Som med klasseundervisning er du også på onlineuddannelsen forpligtet til at være studieaktiv, det vil sige læse lektier og aflevere afleveringsopgaver, ligesom du skal møde til eksamen.

Hvor meget tid skal jeg bruge?

Onlineuddannelserne er fuldtidsstudier svarende til 37 timer om ungen. 

Kan du arbejde ved siden af onlineuddannelsen?

Ja, men onlineuddannelsen er fuldtid, så vi anbefaler, at du ikke arbejder alt for meget.

Hvordan foregår eksamen?

Eksamen på vores onlineuddannelser foregår online. 

Hvilket it-udstyr får jeg brug for?

For at kunne deltage optimalt i onlineundervisningen og gruppearbejdet anbefaler vi, at du har en computer og et headsæt. 

Du vil under hele uddannelsen skulle kunne tænde for lyd, webkamera, gå i breakout rooms og dele din skærm. 

Hvad med teknikken?

Du behøver ikke være it-nørd for at kunne være online studerende. Du skal naturligvis have en computer med internetadgang og gerne et webkamera, så underviser og medstuderende kan se dig når I taler sammen. Du skal have Microsoft Office programmerne installeret på din computer. Har du ikke dem, kan du gennem os på Tietgen benytte Office 365 gratis.

På skolen har vi et support team, som kan hjælpe dig hvis du har brug for it-hjælp. Du skal blot skrive en mail til support@tietgen.dk.

Kan jeg få SU?

Hvis du er fyldt 18 år har du ret til at få SU for din onlineuddannelse. Når du får en elevplads får du elevløn.

Hvad forventes der af mig som onlinestuderende?

Vi forventer, at du følger undervisningsplanen, dvs. orienterer dig om fagets emner og løbende afleverer opgaver. Der er typisk deadline på opgaver én gang i ugen.

Vi forventer, at du deltager i den online undervisning og indgår i gruppearbejde, når dette er planlagt.