English

IBO

Innovations Brobygnings Opgaven (IBO) er en nytænkning af Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO) i 10. kl., der skaber en rød tråd mellem undervisningen i 10.kl, erhvervslivet og ungdomsuddannelsen.