English

Om E2E

E2E - projektet (fra Efterskole til Erhvervsuddannelse) indeholder to indsatser, der skal udvikles som forløb, der kobler undervisning på efterskole og erhvervsuddannelse og etablerer et samarbejde med erhvervslivet.