English

Hjælp til dig som er talblind eller har matematikvanskeligheder

Talblinde har det ofte svært med dagligdagens matematik og oplever problemer med matematik i skolen. I starten af 1. g laver vi en kort screeningstest, som viser om du kunne have behov for støtte og vejledning i matematik.

Hjælp til dig som er talblind eller har matematikvanskeligheder

  • Hjælp til notatteknik og dele af fagets indhold 
  • Mulighed for studiestøttetimer
  • Ekstra tid til skriftlig og mundtlig eksamen efter behov

Kontakt os

I matematikvejledningen kan du møde Helle Jeppesen, som er klar til at hjælpe dig med spørgsmål og andet som vedrører vejledning i matematik. Du kan kontakte hende på mail hjpp@tietgen.dk .