English

Kommunikation i administrationen

Som administrativ medarbejder skal du kunne kommunikere dit budskab klart og entydigt, så det går tydeligt igennem - både internt og eksternt. Din rolle i virksomheden skal udfyldes professionelt, og det kræver en høj grad af sproglig bevidsthed og indsigt i kontorfaglige teknikker.

Historisk set har vi aldrig kommunikeret så meget og i så højt et tempo, som vi gør nu. Det hænger naturligvis også sammen med, at vi aldrig tidligere har haft så mange medier at kommunikere i og med.

På dette forløb på dage - sammensat af fem enkeltkurser og fordelt over en række uger - arbejder du med forskellige kommunikative opgaver og får dermed styrket dine sproglige kompetencer. Du får desuden styr på de administrative opgaver, der er forbundet med tilrettelæggelse af møder og konferencer.

Indhold

 • Skriftlig kommunikation (2 dage)
  - bruge sproget retskrivningsmæssigt korrekt til at disponere og formulere forståelige tekster samt anvende skabeloner i tekstbehandling til sikring af virksomhedens designstandarder for skriftlig kommunikation internt og eksternt.

 • Mundtlig kommunikation (1 dag)
  - strategi for forskellige typer af samtaler, tilpasse sprogbrug til samtalens formål, kropssprog, spørgeteknik og feedback. 

 • Møde- og webinartilrettelæggelse (2 dage)
  - du lærer de administrative funktioner, der er forbundet med at afholde møder og/eller konferencer - online eller fysisk - og at foretage den nødvendige, administrative opfølgning.

 • Engelsk (5 dage)
  - de grundlæggende sprogkundskaber bliver opdaterede, så du får en større sproglig selvtillid gennem øvelser i udtale, oplæsning, grammatik, referat af tekster, korrespondance og individuelle præsentationer tilrettelagt i forhold til det nuancerede ordforråd.

Forløbet 'Kommunikation i administrationen' foregår på vores kursuscenter i det nordvestlige Odense og er et mix af klasseundervisning og selvstudium med arbejd-selv øvelser i vores åbne værksted

Udbytte

Du bliver bevidst om dine sproglige udtryksmuligheder og får styrket din håndtering af kontorfagets skriftligt og mundtligt baserede kommunikative opgaver. Du lærer forskellige teknikker, som du kan tage i brug, når du skal tilrettelægge møder og konferencer.

Målgruppe

Forløbet er målrettet administrative medarbejdere i alle brancheområder, der har behov for grundlæggende kompetencer inden for kommunikation, engelsk m.v.

Unik kursuspakke for ledige
Kursuspakken ligger på den nationale positivliste, og er oplagt for dig, som er ledig, at inkludere i din 6 ugers jobrettede uddannelse. Tal med din sagsbehandler for at tilmelde dig kurset eller kontakt vores kursussekretær.

Se alle vores kursuspakker om 6 ugers jobrettet uddannelse

Forudsætninger

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage i forløbet 'Kommunikation i administrationen'. Det vil dog være en fordel for dig, hvis du har gode danskkundskaber.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 1.728,00
Højtuddannet: kr. 6.585,65