English

Lean-projektassistent

Bliv en effektiv projektassistent, der kan assistere projektlederen med kortlægning af værdistrømme og optimering af processerne.

Kursusforløbet 'Lean-projektassistent' tager dig med på en tur gennem de fem grundlæggende principper inden for Lean; kundeværdi, værdistrømme, flow, pull/styring og løbende forbedring og videre til hvordan du kan være en skarp projektmedarbejder, der kan samle trådene og skabe overblik.

Du lærer de basale værktøjer inden for værdistrømsanalyse, hvor alle værdiskabende og ikke-værdiskabende aktiviteter kortlægges, så du kan danne dig et overblik over, hvor der skal effektiviseres. Formålet med en værdistrømsanalyse er nemlig at identificere spild og så efterfølgende kigge på hvor man kan stramme flowet op, så man bliver mere effektiv.

Indhold

  • Introduktion til de 5 Lean-principper
  • Indblik i det grundlæggende arbejde med Lean
  • Kendskab til basale Lean-værktøjer
  • Viden om værdistrømsanalysens faser
  • Kendskab til kortlægning af et arbejdsflow med mange aktiviteter
  • Grundlæggende værktøjer til projektplanlægning
  • Identifikation og forståelse for rollefordelingen i et projekt
  • Viden om projektforløbets faser og indsatsområder
  • Værktøjer til planlægning og personlig effektivitet

Udbytte

Efter kursusforløbet 'Lean-projektassistent' kan du indgå som en stærk medarbejder i et projektteam. Du kan ikke lede, men du kan assistere en projektleder med kortlægning af værdistrømme og optimering af processer. Du er skarp på din og andres rolle i et projekt, og du er en stærk spiller når der skal skabes overblik og effektiviseres.

Målgruppe

Kursusforløbet 'Lean-projektassistent' henvender sig til dig, som arbejder i administration, service, logistik eller som projektmedarbejder. Du kan evt. have en interesse i at blive mere effektiv i dit arbejde og forstå, hvordan processer og arbejdsgange hænger sammen.

Unik kursuspakke for ledige
Kursuspakken ligger på den nationale positivliste, og er oplagt for dig, som er ledig, at inkludere i din 6 ugers jobrettede uddannelse. Tal med din sagsbehandler for at tilmelde dig kurset eller kontakt vores kursussekretær.

Se alle vores kursuspakker om 6 ugers jobrettet uddannelse

Forudsætninger

'Lean-projektassistent' kræver ingen kvalifikationer, men det er en fordel, hvis du går ind til kurset med en interesse for at lave dine egne og måske også virksomhedens arbejdsprocesser om.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 1.024,00
Højtuddannet: kr. 4.149,05