English

Notat- og referatteknik

Lær om notatteknikker og referattagning og om referentens rolle. Vi sætter fokus på, hvordan du kan skelne mellem det væsentlige og uvæsentlige fra møder og samtaler.

Rollen som referent er vigtig. At mestre de mest hensigtsmæssige teknikker og kunne skelne væsentligt fra uvæsentligt er helt afgørende for referentens rolle under møder og samtaler. Alt dette lærer du på dette kursus.

Indhold

  • notatteknikker (bl.a. mindmap) 
  • notere det væsentligste fra møder og samtaler i forhold til opgaven og målgruppen
  • opstille og udarbejde notater og referater 
  • planlægge referattagning i forhold til mødetyper og evt. indkaldelse og dagsorden
  • rundsende og fordele referater til relevante målgrupper pr. e-mail og ved offentliggørelse på intranet, evt. på papir
  • sammenhæng som notatet eller referatet indgår i, fx sagsbehandling, ad hoc-møder, faste møder, telefonmøder og videokonference
  • betydningen af referentens aktive rolle

Udbytte

Du kan varetage rollen som referent og udføre mindre sagsbehandling ved udførelsen af administrative funktioner.
Du får kendskab til forskellige notatteknikker og kan uddrage det væsentligste fra møder og samtaler, opstille og udarbejde notater og referater, planlægge referattagning i forhold til mødetyper og arbejde med referentens aktive rolle.

Målgruppe

Kurset 'Notat- og referatteknik' er til dig, som har brug for at kende forskellige notatteknikker i forbindelse med referattagning og øvrig dokumentation i virksomheden.

Forudsætninger

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage i kurset 'Notat- og referatteknik'.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 256,00
Højtuddannet: kr. 1.218,30