English

Kurset er et AMU-kursus

AMU-kurserne er for alle, men særligt fordelagtige for dig, der er faglært eller ufaglært, fordi prisen er lav, og din virksomhed modtager løntabsrefusion (VEU-godtgørelse).

Hvad er AMU?

AMU står for ArbejdsMarkedsUddannelse og er efteruddannelse primært udviklet til faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder.  AMU-kurser er korte og kan tages enkeltvis eller sættes sammen i forløb efter ønske.

>> Tjek her om du er en del af AMU-målgruppen

AMU-kurser er kurser med lav pris fordi staten giver tilskud(løntabsrefusion) til alle kursister i AMU-målgruppen. Specielt pga. løntabsrefusionen kan det betale sig for virksomheder at sende sine ufaglærte eller faglærte medarbejdere afsted på et eller flere AMU-kurser. 

>> Hvad er løntabsrefusion? - læs mere her

Brug AMU fordi regnestykket er godt

En af de helt store fordele ved at vælge et AMU-kursus er, at medarbejderens virksomhed modtager VEU-godtgørelse(løntabsrefusion) for de timer, medarbejderen er på kursus hos os. I 2021 er løntabsrefusionen på 892 kr. pr. dag pr. deltager. Det beløb er ofte højere end kursets reelle pris, som du kan se i disse to eksempler: 

VEU-godtgørelse

Vil du vide mere om VEU-godgørelse, så læs mere om VEU-godtgørelse her.

Tilskud

Når du tager på et AMU-kursus eller sender en medarbejder afsted, har du også mulighed for at søge om:

>> DU KAN LÆSE MERE OM AMU-REGLER OG AMU-TAKSTER PÅ UVM.DK

Spørgsmål

Har du spørgsmål om VEU-godtgørelse, tilskud eller andre AMU-regler, er du velkommen til at kontakte vores kursussekretær, som hjælper dig videre. 

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator Telefon: 65 45 20 03 Mail: lbpe@tietgen.dk

Praktiske informationer ved deltagelse på et AMU-kursus

Tilmelding til et AMU-kursus
Du tilmelder dig online her på sitet og viderestilles til efteruddannelse.dk, hvor den endelige tilmelding sker. 

Holdstørrelse
Som AMU-kursist deltager du på hold med 18-24 medkursister. På it-kurser får alle deltagere selvfølgelig stillet en pc til rådighed.

Kursusmaterialer
Kursusmaterialerne låner du med mulighed for at købe dem til en rimelig pris.

Forplejning
Der er ikke forplejning med i prisen. Vi har en kantine, hvor du har mulighed for at købe mad og drikkevarer. Du er selvfølgelig også velkommen til at medbringe madpakke. Der er køleskabe rundt om i bygningen, hvor du kan holde din madpakke kold.

Deltagerbetaling og betalingsfrist
Deltagere med en videregående uddannelse, som ikke er en del af AMU-målgruppen, skal betale den fulde deltagerbetaling for kurser og kompetenceforløb under AMU-lovgivningen. Deætagere, som er en del af AMU-målgruppen - ufaglærte eller faglærte - skal betale den mindste pris, som er angivet på kurset.

Du modtager en faktura på deltagerbetalingen. Det er meget vigtigt at overholde betalingsfristen. Overholdes betalingsfristen ikke, skal du betale den fulde deltagerpris.

Evaluering
Alle ArbejdsMarkedsUddannelser skal evalueres af deltagerne, og besvarelserne skal registreres i et fælles system, som er tilgængeligt for alle på viskvalitet.dk. Formålet er, at ArbejdsMarkedsUddannelserne løbende skal kunne justeres og forbedre undervisningen og andre forhold vedr. kursusafholdelsen.

Kursusbevis
Du modtager et bevis efter hvert kursus, hvis du har deltaget aktivt og opfyldt kursets mål med tilfredsstillende resultat.

Optagelse
Optagelse på kurser og kompetenceforløb sker i rækkefølge efter tilmeldingsdato, indtil der ikke er flere ledige pladser. Hvis et kursus er overtegnet, vil du blive tilbudt plads på en venteliste. Rækkefølgen på ventelisten bestemmes af datoen for din accept af pladsen

>> Du kan læse mere om AMU på amu.dk

Behandling af persondata

Oplysninger indtastet på Efteruddannelse.dk behandles i de studieadministrative systemer, der er knyttet til uddannelsen med det formål at udføre de studieadministrative opgaver, der er forbundet med uddannelsesaktiviteten. Ministeriet for børn og undervisning, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K er dataansvarlig, og uddannelsesinstitutionen er databehandler.

Forbehold

Vi forbeholder os ret til at aflyse og ændre annoncerede kurser, hvis der ikke er tilstrækkeligt antal tilmeldinger og til eventuelt at ændre kursussted. Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer, som følge af ændringer i lovgivningen. Vi tager forbehold for lov- & bekendtgørelsesmæssige ændringer.