English

FVU-start

FVU-start er mundtlig dansk for dig, der ikke har dansk som modersmål og som vil blive bedre til at tale, skrive, læse og forstå dansk.

Hjælp til dig, der har dansk som andetsprog

På FVU-start lærer du bl.a. at: 

  • udtrykke dig på dansk
  • få en bedre forståelse for det danske sprog
  • hjælpe dine børn med lektierne
  • tale med lægen, skolen og andre institutioner

Indhold
Med udgangspunkt i det du allerede kan, øver du dit mundtlige sprog, og hvordan du kan gøre dig forståelig over for den, du taler med – selv om der mangler nogle ord. Du arbejder med at lære flere danske ord, så du kan udtrykke, hvad du tænker, og hvad du har brug for. På samme måde øver du at forstå, hvad andre siger til dig.

Længde
Du tilbydes 40 - 80 lektioners undervisning på FVU-start.

Målgruppe
Du skal være fyldt 25 år. Der er dog en række undtagelser, som kan ses i følgeloven til FGU-loven. Eksempelvis kan du deltage på FVU-start, når du er fyldt 18 år og er i arbejde, eller du har afsluttet/er i gang med en ungdomsuddannelse (fx eud og hhx).

Samtidig skal du kunne dansk svarende til minimum A1 med hensyn til at læse og skrive dansk og A2+ med hensyn til at forstå og tale dansk jf. Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog. Det er for at sikre, at du har udbytte af undervisningen, og at du efterfølgende kan dansk nok til at fortsætte på FVU-læsning eller FVU-matematik.

Hvor
Undervisningen foregår på Ejlskovsgade 3 i Odense C. Vi bor lige bag Odense Banegård.

Hvornår
Vi har løbende opstart, så du kan starte, når det passer dig. Der skal dog være deltagere nok, før holdene bliver oprettet.
Undervisningen foregår i følgende tidsrum:

Mandag: 8.30 - 13.45
Tirsdag:  8.30 - 13.45  og 17.30 – 19.00
Onsdag:  8.30 - 13.45
Torsdag: 8.30 - 13.45  og 17.30 – 19.00

Hvis du går om dagen, varer dit kursus 3 uger med undervisning mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.30 – 13.45 – i alt 72 lektioner. Går du derimod om aftenen, afhænger varigheden af, om du går en eller to gange om ugen.

Pris
Undervisningen er gratis.
Når du er på dagpenge eller anden offentlig forsørgelse, kan FVU-start være en del af din jobplan. Hvis du ikke er i aktivering, kan du stadig godt gå til FVU. Blot skal du huske at informere din a-kasse/din sagsbehandler om, at du går til undervisning.

Kom godt i gang
Inden du starter, er det vigtigt at finde ud af, om FVU-start er det rigtige tilbud for dig. Det sikrer vi med både en indledende samtale og en efterfølgende grundig afklaringssamtale.

* FVU-start er undervisning af voksne med dansk som andetsprog, der har behov for at styrke deres dansk-sproglige færdigheder - herunder først og fremmest ordkendskab og ordforråd. Undervisningen foregår på dansk, og der er ikke tale om sprogundervisning.

Kontakt os 

Har du spørgsmål vores FVU-tilbud til privatpersoner er du velkommen til at tage fat i vores uddannelsesvejleder. Hun hjælper dig med at finde det rigtige tilbud til dig. 

Bodil Møller Schmidt

Uddannelsesvejleder for FVU Telefon: 51 14 50 59 Mail: bosc@tietgen.dk