English

Administrativ it

Opgradér dine kompetencer med det mål at blive virksomhedens professionelle bruger af relevante it-værktøjer.

På kursusforløbet 'Administrativ it' lærer du at arbejde med tekster og layout i Word, beregne data og lave tabeller i Excel og håndtere mails og møder i Outlook. Kort sagt får du en grundig introduktion til Office-pakkens mest populære produkter, så du kan være en effektiv og grundig administrator for din virksomhed.

Kursusforløbet gør dig til superbruger i Word og Excel. Du starter på trin 1 med alt det grundlæggende og bygger din viden om programmerne op. Efter forløbet er du på Word-trin 5 ud af 5 og på Excel-trin 5 ud af 6, og kan kalde dig for superbruger af begge programmer. Det sker gennem et mix af teori og øvelser, så du hele tiden har mulighed for at prøve det du læser om af og få tingene ind under huden.

Udover en ny titel som superbruger i Excel og Word, giver 'Administrativ it' dig også en forståelse for samspillet mellem programmer som Word, Excel, Outlook, PowerPoint og andre. Du lærer at arbejde på tværs af systemerne, så du kan flytte data fra et program til et andet. Og du lærer, hvilke data, der er følsomme og hvordan disse skal håndteres i følge loven.

Indhold

Word
Du gennemfører Word-trin 1 til 5 og lærer at

 • skrive tekster ind i et Word-dokument 
 • ændre skrifttype og justere afstand
 • lave opstillinger og indrykninger i din tekst
 • lave grafik og tabeller
 • oprette skabeloner, som kan bruges igen og igen
 • brevflette dit dokument over i fx en mail
 • håndtere store dokumenter

Excel
Du gennemfører Excel-trin 1 til 5 og lærer at:

 • indtaste, redigere og formatere tekst og tal i Excels regneark
 • oprette formler
 • lave tabeller og diagrammer
 • arbejde med data i flere regneark
 • håndtere store datamængder i regneark
 • bruge opslagsfunktioner og databasefunktioner når du skal håndtere store mængder data
 • datavalidere din data

Outlook
Du lærer at:

 • sende og modtage mail i Outlook
 • oprette og indkalde til møder i kalenderen
 • oprette opgaver og påmindelser

PowerPoint
Du lærer at lave præsentationer til skærme eller papir med:

 • tekster - farver, skrifttyper, indrykning, afstand og opstillinger
 • grafik i form af billeder eller tabeller
 • animationer

Access
Du lærer at:

 • arbejde i databasens grundlæggende elementer
 • oprette databasetabeller
 • udtrække data fra oprettede tabeller
 • oprette formularer

Elektronisk samarbejde
Du lærer, hvordan kan du samarbejde med andre:

 • om korrektur
 • i chatfunktioner
 • i elektroniske samarbejdsrum som Skype, Meet eller Teams

Forståelse for sammenhængen mellem it-systemer
Du lærer,

 • hvordan Office-programmer som Word, Excel og Outlook kan snakke sammen
 • hvordan du deler data som dokumenter og regneark mellem forskellige systemer og programmer
 • hvordan du håndterer af data korrekt, herunder personoplysninger
 • hvilke muligheder du har for at koble andre systemer sammen med Office-programmerne, så du kan meget mere
 • at forstå sammenhængen mellem virksomheders forskellige systemer

Kursusforløbet 'Administrativ it' foregår på vores kursuscenter i det nordvestlige Odense og afvikles i Åbent værksted 

Programversion

MS Office 2016

Udbytte

Efter dit kursusforløb i 'Administrativ it' kan du kalde dig superbruger i Word og Excel. Du har kendskab til de mest almindelige funktioner, men også kendskab til flere avancerede funktioner og automatiseringer, som gør dig i stand til at håndtere store dokumenter og mængder af data. 

Du lærer også at mestre en række andre programmer fra Office-pakken nemlig Outlook, PowerPoint og Access, så du som administrativ medarbejder er godt rustet til at klare de mangeartede opgaver i en administrativ stilling i en offentlig eller privat virksomhed. 
Du får desuden kendskab til håndtering af data og ved hvilke regler der gælder for disse. 

Målgruppe

Kursusforløbet 'Administrativ it' henvender sig til dig, der arbejder eller gerne vil arbejde med administration i private og offentlige virksomheder. 
Du kan måske have brug for at løfte dit niveau i brugen af it-systemer som Outlook til mail, Word til tekster eller Excel til regneark. Du kan også have brug for at vide mere om samspillet mellem forskellige systemer, om håndtering af data, og hvordan du arbejder på tværs af programmer. 

Unik kursuspakke for ledige
Kursuspakken ligger på den nationale positivliste, og er oplagt for dig, som er ledig, at inkludere i din 6 ugers jobrettede uddannelse. Tal med din sagsbehandler for at tilmelde dig kurset eller kontakt vores kursussekretær.

Se alle vores kursuspakker om 6 ugers jobrettet uddannelse

Forudsætninger

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage på kursusforløbet 'Administrativ it'. Vi anbefaler dog, at du har kendskab til en computers styresystem og anvendelse af mus og tastatur. Resten lærer vi dig! 


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 5.312,00
Højtuddannet: kr. 19.604,00

Underviser

Michael Pedersen

Michael Pedersen underviser i it-kurser i vores åbent værksted, og det har han gjort i mere end 10 år. 

Michael er autodidakt it-underviser. Før han startede med at undervise på Tietgen, havde han kun brugerkendskab til it-programmer. Men it fangede hans interesse så meget, at han besluttede, at undervisning skulle være hans levevej fremover. Han ville formidle viden videre til andre mennesker.

Han har efterfølgende taget voksenunderviseruddannelsen for at få de pædagogiske redskaber på plads, og blive rustet til at tilbyde vores kursister den mest optimale læring således, at de kommer styrket fra et kursusforløb med flere it-kompetencer og større selvtillid i forhold til at løse fremtidige it-opgaver.

Michael Pedersen