English

Design og automatisering af regneark

Excel-trin 4: På kurset lærer du de videregående funktioner og faciliteter i Excel regneark - fx til oprettelse af overskuelige opstillinger, brug af flere ark & automatisering af beregninger.

'Design og automatisering af regneark' er trin 4 af 7 Excel-kurser for dig, der vil blive bedre til at arbejde med tabeller og store datamængder i Excel. Trinene tager dig fra begynder til superbruger.

Du lærer at anvende nogle af de videregående funktioner og faciliteter i Excel til oprettelse af overskuelige og hensigtsmæssige regnearksopstillinger, herunder brug af flere ark. Herudover stifter du bekendtskab med nogle af funktionerne til bl.a. automatisering af regnearket.

Indhold

  • Cellereference
  • Flere regneark
  • Funktioner
  • Standardisering
  • Beskyttelse af regneark mod overskrivning af celleindhold
  • Kommentarer
  • Datavalidering

Kurset er Excel-trin 4 ud af 7Læs mere om Excel-trinene her

Programversion

Undervisningen tager udgangspunkt i Outlook 2016.

Udbytte

Efter kurset i 'Design og automatisering af regneark' vil du opleve, at du er mere sikker i dit arbejde med regneark i Excel og du kan: 

  • arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark i Excel.
  • benytte diverse, indbyggede funktioner i et regneark og dermed automatisere og forenkle dine beregninger i regnearket. 
  • skrivebeskytte dine regneark mod overskrivning for at undgå fejlagtige sletninger af oprettede formler og data.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som har behov for at oprette og evt. automatisere virksomhedens regneark i Excel ved hjælp af indbyggede funktioner eller standardisere daglige arbejdsprocesser.

Forudsætninger

Der kræves ingen særlig forudsætninger for at deltage på 'Design og automatisering af regneark'. Det kan dog øge dit kursusudbytte, hvis du har taget kurset på Excel-trin 3Præsentation af tal i regneark eller hvis du har et grundlæggende kendskab til oprettelse af enkle regneark i Excel. 


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 384,00
Højtuddannet: kr. 1.281,30