English

Design og automatisering af regneark - online

Excel-trin 4: Anvendelse af videregående funktioner og faciliteter i Excel regneark, fx til oprettelse af overskuelige opstillinger, brug af flere ark & automatisering af beregninger.

'Design og automatisering af regneark - online' er trin 4 af 7 Excel-kurser for dig, der vil blive bedre til at arbejde med tabeller og store datamængder i Excel. Trinene tager dig fra begynder til superbruger.

På kurset lærer du at anvende nogle af de videregående funktioner og faciliteter i Excel til oprettelse af overskuelige og hensigtsmæssige regnearksopstillinger, herunder brug af flere ark. Herudover stifter du bekendtskab med nogle af funktionerne til bl.a. automatisering af regnearket.

Indhold

  • Cellereference
  • Flere regneark
  • Funktioner
  • Standardisering
  • Beskyttelse af regneark mod overskrivning af celleindhold
  • Kommentarer
  • Datavalidering

Kurset er Excel-trin 4 ud af 7. Læs mere om Excel-trinene her

Programversion

Excel 2016.

Udbytte

På kurset 'Design og automatisering af regneark - online' lærer du 

  • at arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark.
  • at benytte diverse, indbyggede funktioner i et regneark og dermed automatisere og forenkle dine beregninger i regnearket. 
  • at skrivebeskytte dine regneark mod overskrivning for at undgå fejlagtige sletninger af oprettede formler og data.

Målgruppe

Kurset 'Design og automatisering af regneark - online' henvender sig til personer, som har behov for at oprette og evt. automatisere virksomhedens regneark (i Excel) ved hjælp af indbyggede funktioner eller standardisere daglige arbejdsprocesser.

Forudsætninger

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage på kurset 'Design og automatisering af regneark - online'. Det kan dog øge dit kursusudbytte, hvis du har taget kurset på Excel-trin 3Præsentation af tal i regneark eller hvis du har et grundlæggende kendskab til oprettelse af enkle regneark i Excel. 

Som deltager på et onlinekursus er det en forudsætning, at du kan gå på internettet og finde vores online læringsportal via det link du har fået ved tilmelding.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 384,00
Højtuddannet: kr. 1.179,60