English

Opstillinger og layout i tekst

Word-trin 2: Benyt tekstbehandlingsprogrammet Words muligheder for opstillinger og layout, og giv dine tekster et mere professionelt og præsentabelt udtryk.

'Opstillinger og layout i tekst' tager udgangspunkt i programmet Word. Kurset er trin 2 af 5 Word-kurser for dig, der vil blive bedre til at arbejde med tekstbehandling og layout i Word.

På kurset 'Opstillinger og layout i tekst' fokuserer du på de forskellige muligheder inden for opstillinger, fx spalter, indrykninger og tabeller i Word, og du ser på enkle principper for godt layout.

Indhold

På kurset arbejder du med følgende i Word:

 • Oprettelse af avisspalter 
 • Opstille tekst i kolonner ved hjælp af tabolatorstop
 • Forskellige typer af tabulatorstop
 • Fyldtegn - dvs. udpunktering frem til en kolonne
 • Indrykning af alle linjer fra venstre og/eller højre
 • Indrykning af første linje
 • Indrykning af øvrige linjer (hængende indryk)
 • Opstillinger med tal, bogstaver eller punkttegn
 • Oprettelse af tabeller i et Word-dokument
 • Indsætte eller slette rækker og kolonner samt hele tabeller
 • Flette og opdele tabelceller
 • Ændre kolonnebredde og rækkehøjde
 • Justering af tekster og tal i tabelceller

Kurset er Word-trin 2 af 5. Læs mere om Word-trinene her

Kurset indgår i følgende kursuspakkeProgramversion

Word 2016.

Udbytte

På 'Opstillinger og layout i tekst' lærer og øver du dig i at layoute dine dokumenter i Word ved hjælp af forskellige værktøjer, fx tabulatorer og tabeller, så du bliver tryg i dit arbejde i programmet. 
Du arbejder desuden med spalter, punktopstillinger og indrykninger af tekst, så disse funktioner sidder på rygraden, og du kan hive dem frem når du igen skal bruge dem. 

Målgruppe

Kurset 'Opstillinger og layout i tekst' er for dig, der har brug for en grundlæggende introduktion til tekstbehandlingsprogrammet Word. Du kan have et behov for at bruge Word i dit arbejde eller et ønske om at udvikle dine kompetencer indenfor tekstbehandling. 

Unikt kursus for ledige
Kurset ligger på den nationale positivliste, og oplagt for dig, som er ledig, at inkludere i din 6 ugers jobrettede uddannelse. Tal med din sagsbehandler for at tilmelde dig kurset eller kontakt vores kursussekretær.

Se alle vores kurser på den nationale positivliste her

Forudsætninger

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage på 'Opstillinger og layout i tekst'. Det vil dog øge dit kursusudbytte, hvis du har et grundlæggende kendskab til tekstbehandling svarende til det du lærer på Word-trin 1-kurset 'Indskrivning og formatering af mindre tekster'. Vi anbefaler også, at du er fortrolig med brugen af tastatur og mus.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 384,00
Højtuddannet: kr. 1.281,30