English

Præsentation af tal i regneark

Excel-trin 3: Lær at oprette og redigere diagrammer i Excel og at benytte andre faciliteter til præsentation af regnearksdata.

'Præsentation af tal i regneark' er trin 3 af 7 Excel-kurser for dig, der vil blive bedre til at arbejde med tabeller og store datamængder i Excel. Trinene tager dig fra begynder til superbruger.

På kurset 'Præsentation af tal i regneark' lærer du at oprette diagrammer på baggrund af dine data og at anvende betinget formatering. Du arbejder desuden med tabeller og formaterings- og filtreringsfaciliteter til præsentation af data.

Indhold

  • Betinget formatering
  • Tabeller
  • Subtotaler
  • Minidiagrammer
  • Diagrammer

Kurset er Excel-trin 3 ud af 7. Læs mere om Excel-trinene her

Kurset indgår i følgende kursuspakkeProgramversion

Undervisningen tager udgangspunkt i Excel 2016, så så kurset kræver denne version eller nyere.

Udbytte

Du lærer at oprette, formatere og redigere forskellige diagramtyper samt at vælge en egnet diagramtype til præsentation af de aktuelle data. Og du arbejder med regnearkets tabel med tilhørende faciliteter til udtræk og formatering af relevante data.

Herudover arbejder du med sutotaler samt betinget formatering, som muliggør, at værdier kan farvegradueres samt at bestemte data, fx værdier over gennemsnit eller værdier over/under en grænseværdi kan præsenteres amed bestemte farver.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som skal i gang med at arbejde med regneark eller som arbejder med indtastning og redigering af en virksomheds regneark og ønsker større forståelse for sammenhængene i programmet samt dets muligheder.

Unikt kursus for ledige
Kurset ligger på den nationale positivliste, og oplagt for dig, som er ledig, at inkludere i din 6 ugers jobrettede uddannelse. Tal med din sagsbehandler for at tilmelde dig kurset eller kontakt vores kursussekretær.

Se alle vores kurser på den nationale positivliste her

Forudsætninger

Det kræver ingen særlig forudsætninger at deltage på 'Præsentation af tal i regneark'. Det kan dog øge dit kursusudbytte, hvis du har taget kurset på Excel-trin 1: Oprette og anvende regneark og Exel-trin 2: Regneark til beregninger og præsentation - eller hvis du har et grundlæggende kendskab til oprettelse af enkle regneark.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 192,00
Højtuddannet: kr. 724,15