English

Standardisering af virksomhedens dokumenter

Word-trin 4: Du lærer at benytte typografier og oprette standarddokumenter i Word ved hjælp af skabeloner til ensretning af layout og dokumentoprettelse.

'Standardisering af dokumenter' er trin 4 af 5 Word-kurser for dig, der vil blive bedre til at arbejde med tekstbehandling og layout i Word. Trinene tager dig fra begynder til superbruger.

På kurset arbejder du med standardisering af dine dokumenter, så du kan spare tid i det daglige arbejde fx ved at oprette skabeloner og benytte autotekster og ”hurtige dele”. Du lærer også at anvende typografier for at standardisere dine tekster og opnå et ensartet layout.

Indhold

Skabeloner i Word
  • programmets indbyggede skabeloner 
  • personlige skabeloner for fx breve, notater og rapporter
  • kontrolelementer, indsætte felter til indskrivning af variable data (fx modtager, dato, afsender).
Dokumentkomponenter (hurtige dele) 
  • autotekster 
  • felter

Typografier 

  • foruddefineret skriftformatering (skrifttype, skriftstørrelse. skriftjustering m.v.)
  • oprettelse og redigering af egne typografier
Kurset er Word-trin 4 af 5. Læs mere om Word-trinene her

Programversion

Word 2016.

Udbytte

Efter 'Standardisering af dokumenter - online' kan du oprette skabeloner og benytte fx autotekster, samt at oprette og anvende typografier for at standardisere dine dokumenter og opnå et ensartet layout.

Målgruppe

Kurset 'Standardisering af dokumenter' henvender sig til dig, som vil standardisere din virksomheds interne og eksterne korrespondance i Word.

Forudsætninger

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage på kurset 'Standardisering af dokumenter - online'. Det kan dog øge dit udbytte af kurset, hvis du har et grundlæggende kendskab til Word.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 192,00
Højtuddannet: kr. 755,65