English

Store datamængder i regneark - online

Excel-trin 5: Du stifter bekendtskab med faciliteter til at arbejde med og håndtere store datamængder i Excel regneark, herunder sammenstilling af data til viderebearbejdning fx ved hjælp af opslags-, dato- og tekstfunktioner.

'Store datamængder i regneark - online' er trin 5 af 7 Excel-kurser for dig, der vil blive bedre til at arbejde med tabeller og store datamængder i Excel. Trinene tager dig fra begynder til superbruger.

På dette kursus 'Store datamængder i Excel - online' gennemgås de grundlæggende liste- og tabelfaciliteter, og du lærer at anvende nogle af de videregående funktioner og faciliteter til anvendelse på større datamængder i Excel regneark herunder databasefunktioner og opslagsfunktioner.
Endvidere benyttes tekst- og datofunktioner, datavalidering og beskyttelse af celler og ark.

Indhold

 • Betinget formatering 
 • Filtrering/avanceret filtrering
 • Subtotaler
 • Tabeller
 • Opslagsfunktioner 
 • Databasefunktioner
 • Beskyttelse af celler og ark 
 • Datavalidering 
 • Indspilning af enkle makroer

Kurset er Excel-trin 5 ud af 7. Læs mere om Excel-trinene her

Kurset indgår i følgende kursusforløb

>> ADMINISTRATIV IT

Programversion

Undervisningen tager udgangspunkt i Excel 2016, så så kurset kræver denne version eller nyere. Alle onlinekurser afvikles via vores læringsportalen Canvas, og vi anbefaler, at du bruger Google Chrome til at åbne og arbejde i portalen.

Udbytte

På kurset 'Store datamængder i regneark - online' 

 • lærer du at arbejde med og håndtere store datamængder ved hjælp af diverse funktioner og faciliteter i regnearket. 
 • får du indblik i diverse filtreringsfaciliteter, opslagsfunktioner og databasefunktioner samt tabelfaciliteter. 
 • arbejder du med tilpasning af brugerfladen, således at du selv såvel som andre effektivt og mere sikkert kan anvende regnearket.

Målgruppe

Kurset 'Store datamængder i regneark- online' henvender sig til dig, som har behov for at få kendskab til Excels faciliteter og funktioner i relation til arbejde med større datamængder.

Forudsætninger

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage på 'Store datamængder i regneark'.  Det kan dog øge dit kursusudbytte, hvis du har taget kurset på Excel-trin 4'Design og automatisering af regneark' eller kan arbejde i Excel på samme niveau. 


Som deltager på et onlinekursus er det en forudsætning, at du kan gå på internettet og finde vores online læringsportal via det link du har fået ved tilmelding.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 192,00
Højtuddannet: kr. 690,25