English

Store datamængder i regneark

Excel-trin 5: Du stifter bekendtskab med faciliteter til at arbejde med og håndtere store datamængder i Excel regneark, herunder sammenstilling af data til viderebearbejdning fx ved hjælp af opslags-, dato- og tekstfunktioner.

'Store datamængder i regneark' er trin 5 af 7 Excel-kurser for dig, der vil blive bedre til at arbejde med tabeller og store datamængder i Excel. Trinene tager dig fra begynder til superbruger.

På dette kursus arbejder du med de grundlæggende liste- og tabelfaciliteter, og du lærer at anvende nogle af de videregående funktioner og faciliteter til anvendelse på større datamængder i Excel regneark herunder databasefunktioner og opslagsfunktioner. Endvidere benyttes tekst- og datofunktioner, datavalidering og beskyttelse af celler og ark.

Indhold

 • Betinget formatering 
 • Filtrering/avanceret filtrering
 • Subtotaler
 • Tabeller
 • Opslagsfunktioner 
 • Databasefunktioner 
 • Beskyttelse af celler og ark 
 • Datavalidering 
 • Indspilning af enkle makroer

Kurset er Excel-trin 5 ud af 7. Læs mere om Excel-trinene her

Kurset indgår i følgende kursusforløb


Programversion

Undervisningen tager udgangspunkt i Excel 2016, så så kurset kræver denne version eller nyere.

Udbytte

Efter kurset 'Store datamængder i regneark' kan du:

 • arbejde med og håndtere store datamængder ved hjælp af diverse funktioner og faciliteter i regnearket. 
 • bruge i diverse filtreringsfaciliteter, opslagsfunktioner og databasefunktioner samt tabelfaciliteter. 
 • arbejde med tilpasning af brugerfladen, således at du selv såvel som andre effektivt og mere sikkert kan anvende regnearket.

Målgruppe

Kurset 'Store datamængder i regneark' henvender sig til dig, som har behov for at få kendskab til Excels faciliteter og funktioner i relation til arbejde med større datamængder.

Forudsætninger

Det kræver ingen særlig forudsætninger at deltage på 'Store datamængder i regneark'. Det kan dog øge dit kursusudbytte, hvis du har taget kurset på Excel-trin 1: Oprette og anvende regneark og Exel-trin 2Regneark til beregninger og præsentation - eller hvis du har et grundlæggende kendskab til oprettelse af enkle regneark.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 192,00
Højtuddannet: kr. 724,15