English

Kommunikation i dit job - online

Bliv en god kommunikatør! Forløbet stiller skarpt på at kunne kommunikere, præsentere og argumentere dine meninger og budskaber tydeligt og forståeligt. Kort sagt: Lær at fremstå tydelig og forståelig.

På kursusforløbet 'Kommunikation i dit job' har vi fokus på dig og din gennemslagskraft overfor andre mennesker. På forløbet kommer du til at arbejde med sprog og formulering i skriftlig kommunikation, samt med kropssprog, mimik og brug af humor i mundtlig kommunikation.

Du introduceres for teknikker til, hvordan du kan præsentere dine budskaber og holdninger med gennemslagskraft, og du arbejder fokuseret med hvordan du taler og skriver til andre.

Indhold

Forløbet 'Kommunikation i dit job - online' består af 6 undervisningsdage fordel på tre moduler. 

Modul 1: Kommunikation og feedback (1 dag)

 • Forskellige typer spørgeteknik
 • Rammer og strategi for en samtale i forhold til samtalens formål
 • Effektiv opgave- og problemløsning
 • Aktiv lytning
 • Afkodning og kropssprog

Modul 2: Præsentationsteknik (3 dage)

 • Fokus på brugen af kropssprog og mimik
 • Introduktion til værktøjer om bedre kropssprog, fremtræden, gennemslagskraft, engagement
 • Brug af humor
 • Hvordan involverer du din målgruppe i præsentationen?
 • AV-hjælpemidler til din præsentation
 • Din kommunikation i præsentationen: sprog, billedsprog og envejs
 • Evaluering efter en præsentation

Modul 3: Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug (2 dage)

 • Hvad er god kommunikation, og hvordan får jeg det rigtige budskab frem? 
 • Hvordan bygger jeg teksten op, og hvad er godt sprog? 
 • Hvordan gør jeg teksten læsevenlig, sammenhængende og engagerende? 
 • Krav til forskellige teksttyper i virksomheden.
 • Sprogkorrekthed - lidt grammatik og typiske faldgruber.

Forløbet foregår via vores online læringsplatform, hvor underviseren har lagt en plan for indholdet på de enkelte moduler. Her arbejder du med opgaver, videoer, quizzer, refleksion, tekst og egne tekster og får adgang til fælles konferenceundervisning med underviseren og kursets andre deltagere. 

Forløbet udbydes i samarbejde med Tradium og EUC Nordvest.

Programversion

Uddannelesen afvikles via vores læringsportal, og vi anbefaler, at du bruger Google Chrome til at åbne og arbejde i portalen. Det er også en god idé, at du har et tekstbehandlingsprogram, som fx Word, du kan arbejde i.

Udbytte

Du får en god og solid værktøjskasse, som klæder dig på til at kommunikere med kunder, borgere og kolleger på en effektiv og respektfuld måde.

Du bliver bevidst om at målrette din kommunikation til modtageren.

Du forbedrer din evne til at skrive troværdige og anvendelige tekster.

Målgruppe

'Kommunikation i dit job' er et forløb for alle, som vil lære at brænde igennem med dine budskaber - hvad enten de er mundtligt eller skriftlige. 
Du kan være ansat i et job, hvor du kommunikere med mange kunder, klienter eller borgere. 

Forudsætninger

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at kunne deltage på kursusforløbet 'Kommunikation i dit job - online'.

Som deltager på et onlinekursus forventer vi, at du kan gå på internettet og finde vores online læringsportal via det link du har fået ved tilmelding. Det er også en god idé at have et headset med mikrofon, som du kan deltage i online samtaler og diskussioner med dine medkursister.Pris

Ufaglært/faglært: kr. 768,00
Højtuddannet: kr. 3.451,50