English

Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug

Gør dine tekster læsevenlige og i overensstemmelse med det signal, du ønsker at sende, målret din kommunikation og få sagt det nødvendige.

At skrive godt kræver mere end korrekt dansk. Det kræver, at du kan målrette din kommunikation, så du får sagt dét, der er nødvendigt for dig, og som samtidig sikrer, at din modtager forstår det, som du ønsker, han/hun skal forstå.

Med enhver kommunikation sender man samtidig et signal. Er det signal, du sender, fx i overensstemmelse med dét, du/virksomheden ønsker at sende?

Indhold

  • Hvad er god kommunikation, og hvordan får jeg det rigtige budskab frem? 
  • Hvordan bygger jeg teksten op, og hvad er godt sprog? 
  • Hvordan gør jeg teksten læsevenlig, sammenhængende og engagerende? 
  • Krav til forskellige teksttyper i virksomheden.
  • Sprogkorrekthed - lidt grammatik og typiske faldgruber.

Kurset indgår i følgende kursusforløb

Programversion

Onlineprogrammer

Udbytte

Du styrkes i din evne til at fokusere på dit budskab gennem god skriftlig kommunikation. Du trænes i at gøre en tekst læsevenlig og engagerende, og du arbejder med typiske grammatiske faldgruber.

Målgruppe

Dette kursus henvender sig til dig, som arbejder med forskellige former for skriftlig kommunikation.

Forudsætninger

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage i kurset 'Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug'. 


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 256,00
Højtuddannet: kr. 1.218,30