English

Tekster på papir - formulering og opbygning - online

Vil du gerne blive bedre til at skrive og få et indblik i bl.a. brugen af skabeloner?

Dette kursus giver dig mulighed for at blive bedre til at målrette din skriftlige kommunikation, så du får sagt dét, der er nødvendigt for dig, og som samtidig sikrer, at din modtager forstår dét, som du ønsker, han/hun skal forstå.

Med enhver kommunikation sender man samtidig et signal. På kurset kan du forbedre dine muligheder for at vurdere, om det signal, du sender, er i overensstemmelse med dét, du/virksomheden ønsker at sende?

Du arbejder desuden med standardisering af dine dokumenter, så du kan spare tid i det daglige arbejde, fx ved at oprette skabeloner og anvende typografier for at standardisere dine tekster og opnå et ensartet layout.

Indhold

Skriftlig kommunikation

Hvad er god kommunikation, og hvordan får jeg det rigtige budskab frem?

  • Hvordan bygger jeg teksten op, og hvad er godt sprog?
  • Hvordan gør jeg teksten læsevenlig, sammenhængende og engagerende
  • Sprogkorrekthed - lidt grammatik og typiske faldgruber

Skabeloner m.v. for oprettelse af standardtekster

  • Tekstbehandlingsprogrammets indbyggede skabeloner
  • Personlige skabeloner for fx breve, notater og rapporter
  • Typografier og 'hurtige dele'

Kurset indgår i følgende kursusforløb

Programversion

Word 2010.

Udbytte

Du lærer at disponere og skrive tekster, som skal anvendes til ekstern og intern skriftlig kommunikation. Du lærer desuden at formulere dig i et flydende og letforståeligt sprog afpasset efter målgruppen og interne krav, fx virksomhedsprofil eller sprogpolitik. Desuden får du kendskab til de opsætningsmæssige krav, der kendetegner printede/trykte tekster samt kendskab til at opbygge skabeloner for fx breve, som sikrer et fælles grundlag i den skriftlige kommunikation.

Målgruppe

Kurset henvender sig dig, som ønsker et grundlæggende kendskab til virksomhedens skriftlige kommunikation og dens potentielle brug af skabeloner til standardisering af fx breve.

Unikt kursus for ledige Kurset ligger på den nationale positivliste, og oplagt for dig, som er ledig, at inkludere i din 6 ugers jobrettede uddannelse. Tal med din sagsbehandler for at tilmelde dig kurset eller kontakt vores kursussekretær.

Se alle vores kurser på den nationale positivliste her

Forudsætninger

Vi anbefaler, at du har et basalt kendskab til brug af pc og tekstbehandling.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 256,00
Højtuddannet: kr. 1.150,50