English

Distanceledelse

Distanceledelse er blevet noget, som langt flere af os skal forholde os til. Mange af os ser nu online-møder som en del af hverdagen og arbejder måske hjemmefra flere dage om ugen.

Distanceledelse er ikke et nyt begreb.
Inden for mange fag, har det faktum, at lederen og dem, der skal ledes, har været på afstand af hinanden, været en naturlig del dagligdagen.
Distanceledelse er på en række punkter anderledes end "almindelig” ledelse, der er en række områder, hvor udfordringen for dig som leder, stiller nogle andre krav.
Det kræver ændrede/nye arbejdsmetoder og fokusområder, hvis man vil have skabt det gode samarbejde, når det skal fungere med afstand som en parameter.
Når du skal lede på distancen, vil det stille dig overfor en række udfordringer, hvor du skal anvende nye værktøjer, eller tilpasse eksisterende, f.eks. i forhold til kommunikation, samarbejde, motivation osv. Og du skal selv ændre på din adfærd f.eks. i forhold til, hvordan du delegerer og guider dine medarbejdere, så de kan fungere i forhold til det at være mere på egen hånd i forhold til at løse deres opgaver.
God distanceledelse skaber retning, koordinering og vi-følelse derude og ikke mindst tillid i teamet og mellem dig og dine medarbejdere.
På dette forløb i distanceledelse vil vi skabe et fundament, hvor du får en række redskaber, der sikrer, at du fortsat kan skabe nærværende og god ledelse - også på distancen.

Indhold

 • Hvad er distanceledelse?
 • Udfordringer for ledere og medarbejdere på distancen?
 • Hvordan opdager jeg i tide mangler, før de bliver til problemer?
 • Hvordan sikrer jeg kommunikationen?
 • Hvordan vælger jeg de rigtige teknologier - og sikrer anvendelsen af dem?
 • Hvordan sikrer jeg tillid og motivation på distancen?
 • Hvordan skaber jeg en distancekultur?
 • Hvordan tager jeg ansvar for brugen af medier i teamet?
 • Hvordan sikrer jeg et godt fælles fundament i teamet?
 • Hvordan vedligeholder jeg de gode relationer?
 • Hvordan får jeg skabt retning og fart på distancen?

Udbytte

Distanceledelse er et 2-dages kursus, hvor vi veksler mellem oplæg, øvelser, diskussion og personlig refleksion. Der vil mellem dag 1 og dag 2 være et ophold på ca. 2 uger, hvor du kan komme hjem og arbejde med, og involvere organisationen, og bringe dine erfaringer og refleksioner med tilbage til dag 2. 

På forløbet i Distanceledelse tager vi udgangspunkt i din hverdag og de udfordringer, som du har med ledelse af medarbejdere på distancen, således at du efter kurset kan gå hjem og stå endnu stærkere med din ledelse på distancen.

Målgruppe

Kurset i Distanceledelse er for dig, der som leder er adskilt fra én eller flere af dine medarbejdere, fysisk eller tidsmæssigt. Du har måske udøvet distanceledelse i et par år, men har brug for nye værktøjer og indsigt. Det kan også være, at du er helt ny i distanceledelse og derfor har brug for at være godt klædt på til at være en nærværende leder på afstand.

Forudsætninger

Ingen krav om forudsætninger.
Inden kurset vil du blive bedt om at lave en let selvvurdering af, hvordan det står til med distanceledelsen hos dig.

Pris

kr. 5.200,00