English

Faglig lederuddannelse for ledende gravere og kirkegårdsledere

Lederuddannelsen er udviklet med udgangspunkt i den klassiske, grundlæggende lederuddannelse og tilpasset et særligt setup, hvor der samarbejdes om et særligt fokus på styrkelse af den faglige ledelse.

Uddannelsen retter sig mod kommende eller nyudnævnte ledere med behov for ledelsesfaglig indsigt - eller erfarne ledere med behov for et brush-up kursus, tilpasset Folkekirken.

Indhold

  • bliv mere bevidst om ledelse
  • hvad er god ledelse, og hvordan bliver jeg en god leder?
  • hvad er rigtig lederstil og ledelsesmetoder i forskellige situationer?
  • hvordan klarer jeg kommunikation og konflikthåndtering?
  • personlig planlægning - få styr på din egen tid!
  • grundlæggende ledelsesværktøjer.

Udbytte

Du bliver bevidst om din rolle som leder og får indsigt i, hvad god ledelse er, og hvordan den praktiseres. Derudover får du viden om og træner forskellige lederstile og metoder.

Målgruppe

Deltagere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Forudsætninger

Ingen.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 2.304,00
Højtuddannet: kr. 7.079,80