English

Ledelse i turist- og oplevelsesbranchen - online

På kurset 'Ledelse i turist- og oplevelsesbranchen' lærer du om forskellige ledelsesstile og får værktøjer til hvordan du kan blive en stærk leder for dine medarbejdere. Kurset tager udgangspunkt i hvordan du kan agere som leder indenfor turist- og oplevelsesbranchens vilkår med høj- og lavsæson samt sæsonarbejdere.

Et godt samarbejde med dine medarbejdere gør det nemmere for dig som leder at skabe resultater - og det samme gør et godt arbejdsmiljø for medarbejdernes trivsel og motivation. Kurset 'Ledelse i turist- og oplevelsesbranchen - online' hjælper dig til at blive en skarp leder for dit team.

På tre dage lærer du som leder mere om det personlige lederskab og om dine muligheder for at fremme samarbejdet. Du lærer desuden om din personlige kommunikation og bliver bevidst om, hvordan du selv kan få en samtale til at lykkes gennem fokus på kropsprog, aktiv lytning, feedback og spørgeteknik.

Indhold

  • Din rolle som leder i forhold til samarbejdet
  • Samspil mellem leder og medarbejder
  • Ledelses- og samarbejdsproblematikker
  • Metoder til at opnå optimale resultater af samarbejdet
  • Motivation og adfærd
  • Forskellige typer spørgeteknik
  • Rammer og strategi for en samtale i forhold til samtalens formål
  • Effektiv opgave- og problemløsning
  • Aktiv lytning
  • Afkodning af kropssprog

Kurset udbydes i samarbejde med Aalborg Handelsskole og Roskilde Handelsskole.

Programversion

Vores digitale læringsportal Canvas, som afvikles bedst via Google Chrome.

Udbytte

Efter kurset 'Ledelse i turist- og oplevelsesbranchen - online' bliver du bevidst om din egen lederstil, adfærd og grundholdning. Du bliver også bevidst om faktorer, der påvirker samspillet mellem dig som leder og dine medarbejdere. Du er ligeledes bevidst om din rolle i forhold til lederkolleger og din virksomheds øvrige ledelse.

Du øger din bevidsthed om, hvilke elementer kommunikation består af og vil erfare, hvordan du selv aktivt kan få samtaler med kunder, borgere og kolleger til at lykkes.

Målgruppe

Kurset 'Ledelse i turist- og oplevelsesbranchen - online' er for dig, der gerne vil vide mere om hvordan du som kommende eller nuværende leder kan fremme samarbejdet med dine medarbejdere, andre lederkolleger, samarbejdspartnere og mange andre. Og for dig, som arbejder med kommunikation på jobbet, og som ønsker viden om samtalers dynamik og betydningen af konstruktiv feedback.

Forudsætninger

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at kunne deltage på kurset 'Ledelse i turist- og oplevelsesbranchen - online', men det er en fordel, hvis du har ledelseserfaring.

Som deltager på et onlinekursus forventer vi, at du kan gå på internettet og finde vores online læringsportal via det link du har fået ved tilmelding. Det er også en god idé at have et headset med mikrofon, som du kan deltage i online samtaler og diskussioner med dine medkursister.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 704,00
Højtuddannet: kr. 2.301,00