English

Økonomi og databehandling for ledere

Dækningsbidrag – overskudgrad – omsætningshastighed. De økonomiske termer er mange og abstrakte, og som leder er det vigtigt, at du har et kendskab og en forståelse for virksomhedens økonomi og de termer, der knytter sig hertil.

Som leder skal du også have et indblik i og en forståelse for virksomhedens økonomi. Du skal bl.a. kende til regnskabsopbygning, budgetlægning og nøgletal, så du kan være med til at træffe de rigtige beslutninger ud fra den økonomiske virkelighed.
På dette kursus får du en vigtig forståelse for de økonomiske sammenhænge, som er afgørende for virksomhedens drift og fremtid.

Indhold

  • Regnskabets opbygning
  • Virksomhedstyper og ejerformer
  • Årsregnskabet
  • Budgetprocessen og den økonomiske styring
  • Nøgletalsberegning og fortolkning

Udbytte

Gennem kurset får du kendskab til, hvordan virksomhedens regnskab helt grundlæggende er bygget op, og hvilke faktorer, der kan påvirke virksomhedens resultat, og du bliver fortrolig med den terminologi, som er knyttet til regnskaber og de nøgletal, som siger noget om disse.

Du trænes i at formidle indholdet i et regnskab, ikke mindst i forhold til medarbejdere og andre interessenter, og du får et forbedret grundlag til at kunne træffe beslutninger på det operationelle niveau.

Du lærer om forskelle mellem det faktiske regnskab og budgetter, og du får en forståelse for, hvordan budgetlægningen fungerer som en del af virksomhedens økonomistyring – og hvordan budgetterne kan formidles til medarbejderne.

Den sidste del af kurset har fokus på de mange nøgletal og KPI’er, som kan opstilles ud fra virksomhedens regnskab eller andre tilgængelige interne datakilder. Du lærer at fortolke disse nøgletal og kan dermed sige noget om virksomhedens økonomiske sundhedstilstand. 

Målgruppe

Kurset Økonomi og databehandling for ledere (AMU: 49446) er for alle, der har en interesse for ledelse.

Du er måske allerede leder, og ønsker at supplere din viden om virksomhedens økonomi, eller du er i gang med en uddannelse, som skal føre dig frem mod målet om at blive leder.

Forudsætninger

Der stilles ingen specifikke krav for at kunne deltage i kurset.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 512,00
Højtuddannet: kr. 2.206,60