English

Værktøjer til projektledelse - online

En målrettet online lederuddannelse for dig, der arbejder med projektledelse. Du styrker dine kompetencer og personlige rolle inden for ledelse af projekter og udvikling af projektgrupper.

Uddannelsen udstyrer dig med en række værktøjer og metoder til at kunne gennemføre mere effektive projekter. Du bliver bevidst om din personlige rolle og bliver i stand til at arbejde målrettet med udvikling og trivsel i projektet.

Indhold

Kursusforløbet 'Projektledelse - online' består af 9 undervisningsdage fordelt på 4 moduler. 

Modul 1: Projektledelse (3 dage)

 • Projektplan, styring, metoder og værktøjer
 • Projektlederens rolle og opgaver
 • Projektets fundament og faser
 • Kommunikation, konflikt og feedback i projektgruppen
 • Idebeskrivelse og planlægning

Modul 2: Ledelse af forandringsprocesser (2 dage)

 • Forandringsprocesser
 • Lederrollen i forandringsprocesser
 • Dynamiske processer - agile projekter
 • Resultat og procesevaluering

Modul 3: Ledelse af teams (2 dage)

 • Udvikling af teamet og samarbejde
 • Forandringer og faldgruber i teamledelse
 • Motivation og engagement
 • Afdække og anvende relevante ledelsesstile
 • Projektets mål og rammer

Modul 4: Projektafslutning - forankring og læring (2 dage)

 • Samarbejde i projektorganisationen
 • Implementering af projektet
 • Læring og udvikling
 • Handlingsplan og præsentation
 • Projektafslutning og forankring 

Forløbet foregår via vores online læringsplatform, hvor underviseren har lagt en plan for indholdet på de enkelte moduler. Her arbejder du med opgaver, videoer, quizzer, refleksion, tekst og egne tekster og får adgang til fælles konferenceundervisning med underviseren og kursets andre deltagere. 
Forløbet udbydes i samarbejde med Tradium og EUC Nordvest.

Programversion

Uddannelsen afvikles via vores læringsportal, og vi anbefaler, at du bruger Google Chrome eller Firefox til at åbne og arbejde i portalen. Det er også en god idé, at du har et tekstbehandlingsprogram, som fx Word, du kan arbejde i.

Udbytte

Du får en solid værktøjskasse, du straks kan sætte i spil i virksomheden. Du lærer at organisere ud fra teamets forudsætninger og at skabe en fælles forståelse og samtidig indfri projektets mål til tiden og indenfor de fastlagte rammer.

'Projektledelse - online' sætter fokus på alle projektets faser. Du får en helhedsforståelse for projekter og grundigt indblik i, hvad der kendetegner et projekt, så du kan bevare overblikket og styre projektet fra start til slut. Du oplever værdien af at have en projektplan og lærer via praktiske øvelser og opgaver at håndtere projektets mange udfordringer. Samtidig får du værktøjer, der vil styrke din personlige gennemslagskraft, kommunikation og samarbejdet i projektgruppen.

Målgruppe

'Projektledelse - online' henvender sig til dig, som er ny projektleder eller dig, som er erfaren og ønsker en bredere viden om projektledelse. 

Forudsætninger

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at kunne deltage på kursusforløbet 'Projektledelse - online'.

Som deltager på et onlinekursus forventer vi, at du kan gå på internettet og finde vores online læringsportal via det link du har fået ved tilmelding. Det er også en god idé at have et headset med mikrofon, som du kan deltage i online samtaler og diskussioner med dine medkursister.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 1.728,00
Højtuddannet: kr. 4.832,25