English

Salg med kunden i fokus - online

På dette kursusforløb lærer du at arbejde med salg med udgangspunkt i de kunder, du skal sælge dit produkt eller din ydelse til. Vi introducerer dig til forskellige salgsteknikker og giver dig værktøjer, der kan hjælpe dig med at identificere kundetyper, så du kan virke overbevisende og professionel i dit salg.

Kursusforløbet 'Salg med kunden i fokus - online' udstyrer dig med en række værktøjer og metoder til at give kunden en god oplevelse gennem hele salgsprocessen. Du bliver klogere på god kundekontakt og kundepleje både før under og efter et salg.

Indhold

Kursusforløbet 'Salg med kunden i fokus' består af fire undervisningsdage fordelt på to moduler. 

Modul 1: Grundlæggende salgsteknik (2 dage)

  • Kundekontakt i en salgssituation
  • Afdækning af kundens behov og motiver
  • Identifikation af kundetyper

Modul 2: Efterservice og mersalg (2 dage)

  • Eftersalg og klagebehandling
  • Betydningen af god service
  • Anvendelse af kundetyper og -behov til mersalg

Forløbet foregår via vores online læringsplatform, hvor underviseren har lagt en plan for indholdet på de enkelte moduler. Her arbejder du med opgaver, videoer, quizzer, refleksion, tekst og egne tekster og får adgang til fælles konferenceundervisning med underviseren og kursets andre deltagere. 
Forløbet udbydes i samarbejde med Tradium og EUC Nordvest.

Programversion

Kursusforløbet afvikles via vores læringsportal, og vi anbefaler, at du bruger Google Chrome til at åbne og arbejde i portalen. Det er også en god idé, at du har et tekstbehandlingsprogram, som fx Word, du kan arbejde i.

Udbytte

  • Du får en grundlæggende værktøjskasse, du straks kan anvende i dit salgs- og servicearbejde.
  • Du lærer at tilpasse kommunikationen til forskellige persontyper.
  • Du får teknikker til at afdække kundens behov og motiver.
  • Du kan bruge din viden om kundens profil og behov til at skabe mersalg.

Målgruppe

Kursusforløbet 'Salg med kunden i fokus - online' er for dig, der er nuværende eller kommende salgs-, service- eller frontmedarbejder, og som ønsker en bedre forståelse af salgsteknik.

Forudsætninger

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at kunne deltage på kursusforløbet 'Salg med kunden i fokus - online'.
Som deltager på et onlinekursus forventer vi, at du kan gå på internettet og finde vores online læringsportal via det link du har fået ved tilmelding. Det er også en god idé at have et headset med mikrofon, som du kan deltage i online samtaler og diskussioner med dine medkursister. 


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 512,00
Højtuddannet: kr. 2.301,00