English

Jobrelateret engelsk, basis - online

Har du brug for et større engelsk ordforråd, og befinder du dig indimellem i en (arbejds)situation, hvor du skal tale engelsk?

Du lærer at anvende engelsk i typiske og basale situationer, så du kan udføre dine daglige arbejdsopgaver og bruge sproget mere spontant. Vi har fokus på, at du opnår erhvervs- og fagtermer, som er relevante i dit job og din branche, men også på, at du kan begå dig i hverdagssituationer.

I løbet af kurset opnår du et niveau i engelsk, hvor du kan forvente at bruge sproget situationsbestemt i forhold til branche, målgruppe, sted og medie.

Indhold

  • Forventningsafstemning
  • Sproglig selvtillid
  • Kulturforståelse
  • Oplæg fra deltagere om selvvalgte emner
  • Præsentationer
  • Grammatik

Kurset foregår på engelsk, men underviseren forklarer sig på dansk, når det er nødvendigt. Sværhedsgraden tilpasses i høj grad efter deltagernes niveau.

Udbytte

Alle deltagere får talt så meget som muligt – individuelt og i grupper. De grundlæggende sprogkundskaber bliver opdaterede, så du får en større sproglig selvtillid. Dette sker bl.a. gennem øvelser i udtale, oplæsning, grammatik, referat af tekster, korrespondance og individuelle præsentationer tilrettelagt i forhold til det basale ordforråd. Du får feedback og vejledning på dine fokusområder for at sikre det størst mulige udbytte af kurset.

Målgruppe

Jobrelateret engelsk med basalt ordforråd er til dig, der ønsker at forbedre dit grundlæggende engelsk. Du taler og forstår engelsk og skal i mindre grad bruge sproget aktivt i forbindelse med job eller lignende.

Forudsætninger

Du skal have engelskkundskaber svarende til folkeskolens afgangsniveau eller handelsskolens niveau F. Du taler og forstår engelsk, men du bruger det ikke aktivt i hverdagen eller har måske ikke brugt det i en årrække i jobsituationer.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 960,00
Højtuddannet: kr. 2.531,25