English

Jobrelateret tysk, basis

Har du brug for et større tysk ordforråd, og befinder du dig indimellem i en (arbejds)situation, hvor du skal tale tysk?

Du lærer at anvende tysk i typiske og basale situationer, så du kan udføre dine daglige arbejdsfunktioner og bruge sproget mere spontant. Vi har fokus på, at du opnår erhvervs- og fagtermer, som er relevante i dit job og din branche, men også på, at du kan begå dig i hverdagssituationer. I løbet af kurset opnår du et niveau tysk, hvor du kan forvente at bruge sproget situationsbestemt i forhold til branche, målgruppe, sted og medie.

Indhold

  •          Forventningsafstemning
  •          Sproglig selvtillid
  •          Kulturforståelse
  •          Oplæg fra deltagere om selvvalgte emner
  •          Præsentationer
  •          Grammatik
Kurset foregår på tysk, men underviseren forklarer sig på dansk, når det er nødvendigt. Sværhedsgraden tilpasses i høj grad efter deltagernes niveau.

Udbytte

Alle deltagere får talt så meget som muligt – individuelt og i grupper. De grundlæggende sprogkundskaber bliver opdaterede, så du får en større, sproglig selvtillid. 

Det opnår du bl.a. gennem øvelser i udtale, oplæsning, grammatik, referat af tekster, korrespondance og individuelle præsentationer tilrettelagt i forhold til det basale ordforråd.

Du får feedback og vejledning på fokusområder for at sikre det størst mulige udbytte af kurset.

Målgruppe

Jobrelateret tysk med basalt ordforråd er til dig, der ønsker at forbedre dit grundlæggende tysk. Du taler og forstår tysk og skal i mindre grad bruge sproget aktivt i forbindelse med job eller lignende. 

Forudsætninger

Du skal have tyskkundskaber svarende til folkeskolens afgangsniveau eller handelsskolens niveau F. Du taler og forstår tysk, men du bruger det ikke aktivt i hverdagen eller har måske ikke brugt det i en årrække i jobsituationer.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 960,00
Højtuddannet: kr. 2.700,75

Underviser

Roy Sørensen

Roy Sørensen er uddannet cand. mag. i engelsk og tysk, og har derudover en diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Han underviser i engelsk, tysk, Intensive Danish for Foreigners, Offentlig Administration og på lægesekretæruddannelsen.

Roy har undervist siden 1999, heraf de sidste 11 år på Tietgen. Før det underviste han primært i engelsk og tysk hos et privat, landsdækkende konsulentfirma, hvor han fungerede som tovholder på Fyn. Roy har undervist talrige firmaer og endnu flere kursister i alt fra individuelle terminologier over grammatik til kulturforståelse. I undervisningen inddrager han naturligvis sin erfaring fra Tietgen såvel som fra sine år i det private erhvervsliv.

Roy Sørensen