English

Jobrelateret tysk, nuanceret

Har du brug for et større og mere nuanceret tysk ordforråd, og befinder du dig jævnligt i arbejdssituationer, hvor du skal tale sproget, og hvor det forventes, at du har styr på fagudtryk på tysk?

Du lærer at anvende nuanceret tysk, så du kan udføre dine daglige arbejdsfunktioner og bruge sproget mere spontant og med fagudtryk. Der er altså fokus på, at du opnår erhvervs- og fagtermer, som er relevante i forhold til dit job og din branche, men vi lægger også vægt på, at du kan kommunikere på tysk med kunder, leverandører og kolleger om arbejdssituationer.

I løbet af kurset opnår du et niveau tysk, hvor du kan forvente at bruge sproget situationsbestemt i forhold til branche, målgruppe, sted og medie.

Indhold

  •          Forventningsafstemning
  •          Sproglig selvtillid
  •          Kulturforståelse
  •          Oplæg fra deltagere om selvvalgte emner
  •          Præsentationer
  •          Grammatik
Kurset foregår på tysk, men underviseren forklarer sig på dansk, når det er nødvendigt. Sværhedsgraden tilpasses i høj grad efter deltagernes niveau.

Udbytte

Alle deltagere får talt så meget som muligt – individuelt og i grupper. De grundlæggende sprogkundskaber bliver opdaterede, så du får en større sproglig selvtillid. Dette sker bl.a. gennem øvelser i udtale, oplæsning, grammatik, referat af tekster, korrespondance og individuelle præsentationer tilrettelagt i forhold til det nuancerede ordforråd.

Du får feedback og vejledning på dine fokusområder for at sikre, at du får mest muligt ud af kurset.

Målgruppe

Jobrelateret tysk med nuanceret ordforråd er til dig, der ønsker at forbedre dit nuancerede tysk. Du taler og bruger tysk i hverdagen og skal måske til i større omfang at bruge sproget aktivt i forbindelse med job eller lignende. 

Forudsætninger

Du skal have tyskkundskaber svarende til gymnasialt niveau og kendskab til og praktisk erfaring med at bruge tysk. Du har nogen erfaring med at udføre bl.a. korrespondance og kundebetjening – også på tysk. Du taler og bruger tysk begrænset i hverdagen, men du skal til at bruge det mere aktivt f.eks. i arbejdssituationer.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 960,00
Højtuddannet: kr. 2.700,75

Underviser

Roy Sørensen

Roy Sørensen er uddannet cand. mag. i engelsk og tysk, og har derudover en diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Han underviser i engelsk, tysk, Intensive Danish for Foreigners, Offentlig Administration og på lægesekretæruddannelsen.

Roy har undervist siden 1999, heraf de sidste 11 år på Tietgen. Før det underviste han primært i engelsk og tysk hos et privat, landsdækkende konsulentfirma, hvor han fungerede som tovholder på Fyn. Roy har undervist talrige firmaer og endnu flere kursister i alt fra individuelle terminologier over grammatik til kulturforståelse. I undervisningen inddrager han naturligvis sin erfaring fra Tietgen såvel som fra sine år i det private erhvervsliv.

Roy Sørensen