English

Styrk dit engelsk

Forløbet 'Styrk dit engelsk' forbedrer dit engelsk og giver dig værktøjer til at kommunikere bedre med mennesker generelt.

På kursusforløbet 'Styrk dit engelsk' bliver du bedre til at tale engelsk og bruge sproget mere spontant, så du ikke skal lede efter ordene.
På 'Styrk dit engelsk' lægger vores underviser stor vægt på, at du også forstår kulturen og mentaliteten i de lande, hvor der tales engelsk. Derfor kommer du på forløbet også omkring forskellige forretningskulturer og træner situationer, hvor du øver dig i tiltaleformer og høflig tiltale på engelsk.
Forløbet giver dig også værktøjer til at blive en bedre kommunikatør helt generelt, så du kommer frem med dine pointer uden misforståelser. Her vil du blive introduceret for forskellige værktøjer og greb, som du kan brug i din kommunikation med mennesker, der kan styrke og nedtone dine budskaber.

Indhold

  • Kulturforståelse
  • Sproglig selvtillid
  • Præsentationer på engelsk
  • Engelsk grammatik 
  • Engelsk udtale
  • Virksomhedens talte sprog og tone of voice
  • Kropssprog i vores kommunikation
  • Fremtoning og nedtoning af budskaber
  • Aktiv lytning og spørgeteknik
  • Feedback og konstruktiv kritik

Udbytte

Du får opdateret dine engelske sprogkundskaber, så du får større selvtillid og tør tale sproget. Du får et udvidet engelsk ordforråd inden for den branche du beskæftiger eller vil beskæftige dig med. 
Du bliver mere bevidst over hvordan du kommunikere klart og tydeligt til dine kolleger, samarbejdspartnere, kunder eller borgere. Og hvordan du modtager og giver feedback og konstruktivt kritik i arbejdssituationer. 

Målgruppe

Kurset er for dig, der har en interesse i at forbedre dit engelsk og blive bedre til at bruge sproget i dit arbejde. 

Unik kursuspakke for ledige
Kursuspakken ligger på den nationale positivliste, og er oplagt for dig, som er ledig, at inkludere i din 6 ugers jobrettede uddannelse. Tal med din sagsbehandler for at tilmelde dig kurset eller kontakt vores kursussekretær.

Se alle vores kursuspakker om 6 ugers jobrettet uddannelse

Forudsætninger

For at deltage på 'Styrk dit engelsk' skal du have engelskkundskaber svarende til folkeskolens afgangsniveau eller handelsskolens niveau F. Du taler og forstår engelsk, men du bruger det ikke aktivt i hverdagen eller har måske ikke brugt det i en årrække i jobsituationer.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 1.216,00
Højtuddannet: kr. 4.149,05