English

Mest populære AMU-kurser i 2020

Kurset 'Kommunikation som ledelsesværktøj' er 2020s topscorer med flest antal kursister både på landsplan og på vores kursuscenter.

Kommunikation som ledelsesværktøj er 2020 topscorer

Uddannelsesnævnet har udgivet ny AMU-statistik over udviklingen i kursusaktiviteter i 2020. Af statistikken fremgår det, at årets kursustopscorer på landsplan er kurset 'Kommunikation som ledelsesværktøj' med 3.356 kursister. Det er en positiv udvikling på 6% i forhold til sidste måling. 

Den landdækkende top 5 ser således ud: 

  1. Kommunikation som ledelsesværktøj
  2. Ledelse og samarbejde
  3. Personligt salg
  4. Regneark til enkle beregninger
  5. Situationsbestemt ledelse

På Tietgen kommer kurset 'Kommunikation som ledelsesværktøj' også ind på en første plads i forhold til kurser med flest kursister.

Vores top 5 ser således ud: 

  1. Kommunikation som ledelsesværktøj
  2. Regneark til enkle beregninger
  3. Ledelse og samarbejde
  4. Lean i administrative funktioner
  5. Administrativ anvendelse af tidsregistreringssystemer

NB: Kurset 'Ledelse og samarbejde' erstattes pr. 30.06.21 af 'Ledelse og det personlige lederskab'

Kontakt os

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os.

Marianne Aalykke

Kursussekretær Telefon: 65 45 25 09 Mail: maaa@tietgen.dk

Vibeke Vesterskov Nielsen

Kursussekretær Telefon: 65 45 20 04 Mail: vvni@tietgen.dk

Helle Kjersgaard

Kursussekretær Telefon: 65 45 20 17 Mail: hekj@tietgen.dk

Artiklen er bygget på informationer og data fra:
uddannelsesnaevnet.dk
uddannelsesstatistik.dk