English

Fantastisk at se den selvtillid de har fået

En god del af de 100 ansatte hos gartnerivirksomheden Rosa Danica i Marslev er udenlandske arbejdere i både praktik og faste langvarige jobs. Tietgen KompetenceCenter har i øjeblikket en gruppe af deres medarbejdere på danskkursus. Det giver god værdi for både medarbejdere og virksomhed.

Fantastisk at se den selvtillid de har fået

Rasmus Moth er afdelingsleder i Rosa Danica, og det er ikke tilfældigt, at enkelte medarbejdere er på dansk kursus. ”Vi har en fast stor gruppe af udenlandske medarbejdere, som er meget velintegrerede i det danske samfund, de stifter familie, har børn i institutioner og deltager i foreningslivet. Vi ser det som et naturligt ansvar at hjælpe deres integration yderligere ved at tilbyde dem danskundervisning på Tietgen. Det giver en masse både i forhold til arbejdspladsen, men også for den enkeltes integration og velvære i Danmark.”

En af dem, som i øjeblikket er ved at lære dansk er 35-årige Marek Klopocki fra Polen. Han har været i Danmark i 8 år, men det er først nu i forbindelse med tilbuddet via arbejdspladsen, at han er ved at få styr på de danske gloser og grammatik. ”Det er meget svært, men nu er jeg begyndt at læse de mere simple avisartikler, og hvor jeg før forstod 20% af tingene på TV er det nu 50%. Jeg er en gammel gut på 35 år, så det var på tide, at jeg lærte lidt dansk, for det er rart at kunne snakke dansk med chefen og arbejdskammeraterne,” forklarer Mare Klopocki.

Rasmus Moth oplever mange effekter af de øgede danskkundskaber. ”Det er fantastisk at opleve dem komme ind ad døren mandag morgen efter kursusdage, at opleve den selvtillid de havde fået. Bare det at vi som arbejdsgivere kan føre en samtale på dansk med vores medarbejdere er fantastisk. Jeg tror på, at det giver dem rigtige meget på det personlige plan og selvfølgelig også os som arbejdsgiver,” forklarer Rasmus Moth.

Rosa Danica A/S er en moderne gartnerivirksomhed, etableret i 1987 af Lis og Torben Moth Madsen. Rosa Danica råder over et samlet areal på ca. 14 ha. væksthuse, med den mest moderne teknik til produktion af potteplanter.

Tietgen KompetenceCenter tilbyder danskundervisning på alle niveauer. Læs mere om det på www.tietgen.dk/kurser/fvu